dtac Family Care

ดูแลคนที่คุณห่วงใย อยู่ใกล้ทุกเวลา

ดูแลคนที่คุณห่วงใย
อยู่ใกล้ทุกเวลา

 • กำหนดการใช้งานและช่วงเวลา
 • รู้ตำแหน่ง กำหนดพื้นที่ปลอดภัย

Features

ดูแลกันด้วยฟังก์ชั่นมากมาย

อัตราค่าบริการ

แพ็กเกจสุดคุ้มสำหรับลูกค้าดีแทค

สำหรับลูกค้ารายเดือนและเติมเงิน

พิเศษ! ใช้ฟรี 1 เดือน

กด *140*625#

ใช้งานฟรี! 12 เดือน

กด *140*627#

ใช้งานฟรี!

กด *140*626#

ค่าบริการรายเดือน

สำหรับลูกค้ารายเดือนและเติมเงิน

59 บาท กด *434*1#

วิธีการเริ่มใช้งาน

1

กดรับสิทธิ์

 • ลูกค้าทั่วไป ทดลองใช้งานฟรี 1 เดือน กด*140*625#
 • ลูกค้า BLUE MEMBER ใช้ฟรี 12 เดือน กด *140*627#
 • ลูกค้า Share Package ใช้ฟรี กด *140*626#
2

รอรับ Username
และ Password

3

ดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น

4

เข้าใช้งานครั้งแรก

 • เบอร์หลัก – กรอกเบอร์มือถือ และรหัสผ่าน
 • เบอร์สมาชิก - กรอกรหัส ครอบครัว
5

เริ่มดูแลคนที่คุณ
ห่วงใยได้แล้ว

ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

ดูทั้งหมด +

เงื่อนไขและข้อตกลง

1. บริการ Family Care คืออะไร? และมีคุณสมบัติการใช้งานหลักอย่างไร?

1.1. บริการ Family Care เป็นบริการที่มีขึ้นเพื่อผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือดีแทคไตรเน็ต ทั้งระบบรายเดือนและ เติมเงิน ทุกท่าน

1.2. บริการ Family Care เป็นบริการที่สามารถค้นหาตำแหน่งสมาชิกในครอบครัวของท่าน เพื่อความปลอดภัยและความสบายใจ ไร้กังวลของทุกคนในครอบครัว โดยผู้ใช้บริการสามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ร่วมได้มากถึง 7 หมายเลข เพื่อใช้บริการ Family Care ในการค้นหาตำแหน่งของผู้ใช้บริการร่วม ซึ่งมีคุณสมบัติในการใช้งาน ดังนี้

 • การตั้งค่ากำหนดบริเวณพื้นที่ปลอดภัย (Security Zones) และระบบการแจ้งเตือนในกรณีพบว่าสมาชิกในครอบครัวที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกในครอบครัวไว้ เข้าสู่หรือออกจากพื้นที่รักษาความปลอดภัย

 • การค้นหาตำแหน่งของสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้ ตามเวลาจริง (Real time)

 • การใช้งานแอพพลิเคชั่นช่วยเหลือ (Aid Application) ผ่านมือถือ สำหรับสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริการ Family Care

 • สมาชิกที่ลงทะเบียนไว้กับบริการ Family Care ทุกท่านสามารถทำการตั้งค่าระงับการใช้งาน (Block) เล่น และลบข้อมูลต่างๆ ภายในสมาร์ทโฟนของแต่ละท่านที่ได้ลงทะเบียนเชื่อมกับบริการ Family Care จากระยะไกลได้

สมาชิกที่เป็นผู้จัดการบัญชีผู้ใช้บริการในระบบ Family Care สามารถจัดการบัญชีผู้ใช้ผ่านทางเว็บไซต์ www.dtac.co.th/info/familycare และสามารถจัดการผ่านสมาร์ทโฟนแอพพลิเคชั่นที่ใช้งานกับระบบ iOS (เวอร์ชั่น 8 หรือใหม่กว่า) ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (เวอร์ชั่น 4.1) กรณีการจัดการบัญชีผู้ใช้บริการนั้น หากใช้บริการแอพพลิเคชั่นควบคู่ไปกับการใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริการ Family Care ดังกล่าว จะทำให้การใช้บริการค้นหาตำแหน่งของสมาชิกภายในครอบครัวซึ่งเป็นสมาชิก สมบูรณ์และได้รับประสิทธิภาพสูงสุด

1.3. บริการ Family Care ใช้งานโดยอิงจากการคำนวณหาที่ตั้งหรือตำแหน่งของมือถือที่ลงทะเบียนเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้บริการ


2. ระยะเวลาการให้บริการ

2.1. บริการ Family Care จะพร้อมให้บริการและมีผลผูกพันตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าใช้บริการ โดยสามารถใช้บริการได้จนกว่าทางบริษัทจะทำการบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านทางข้อความที่ผู้ใช้บริการได้ทำการลงทะเบียนไว้กับบัญชีผู้ใช้บริการของลูกค้าแต่ละท่าน

2.2. ลูกค้าสามารถยกเลิกบัญชีผู้ใช้บริการ Family Care ได้ทุกเมื่อ โดยโทร 1678

3. บริการการจัดการ

3.1. บริษัทมีสิทธิ์ในการจัดการการให้บริการ Family Care รวมทั้งสามารถทำการปรับปรุง (update) เปลี่ยนแปลงแก้ไข (modify) หรือทำการลบเนื้อหา หรือฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนำเสนอ (presentation) การตั้งค่า (configuration) ตัวเลือก (options) และคุณสมบัติการใช้งานต่างๆ (features) ได้ทุกเมื่อ

3.2. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง ลบหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ตัวเลือก และคุณสมบัติการใช้งานต่างๆ ของบริการได้ทุกเมื่อแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

3.3. บริษัทสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและกระบวนการขั้นตอนในการใช้บริการ Family Care ได้ทุกเมื่อ ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงใหม่นั้น จะปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์ www.dtac.co.th/info/familycare อย่างน้อย 30 วัน นับจากวันที่เริ่มให้บริการ ซึ่งหากลูกค้าไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดการใช้บริการดังกล่าว ลูกค้าสามารถยกเลิกการใช้บริการได้

3.4. บริษัทสามารถยกเลิกสัญญา ทำการระงับชั่วคราว ปิดกั้นการเข้าถึง แทรกแซงหรือยกเลิกการต่ออายุสัญญาการใช้บริการไม่ว่าจะทั้งหมด หรือแต่บางส่วน ได้ทุกเมื่อ รวมทั้งสามารถกำหนดข้อบังคับหรือข้อจำกัดการเข้าใช้บริการ อันเนื่องมาจากข้อจำกัดทางเทคนิค ทางพาณิชย์ ทางกฎหมาย ทางกลยุทธ์ หรือการละเมิดเงื่อนไขการใช้บริการโดยผู้ใช้บริการเองหรือโดยบุคคลอื่นใด โดยสามารถดำเนินการดังกล่าว ในกรณีดังต่อไปนี้

 • กรณีจำเป็นเพื่อการรักษาความปลอดภัย ความสมบรูณ์ ความต่อเนื่อง หรือคุณภาพของการให้บริการ

 • กรณีมีข้อสงสัยว่าผู้ใช้บริการใช้บริการเพื่อการฉ้อโกงหรือการอันใดที่จะก่อให้เกิดความเสียหายให้กับผู้อื่น หรือไม่เป็นไปตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขการใช้บริการ หรือข้อบังคับตามสัญญา และ/หรือบทบัญญัติของกฎหมาย

 • กรณีที่เกิดเหตุอันสมควร ซึ่งรวมถึงกรณีที่ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในการใช้บริการอาจส่งผลให้ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด ต้องละเมิดข้อผูกพันตามสัญญา ตามบทบัญญัติของกฎหมาย หรือตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับใดๆ หรือในกรณีที่มีคำวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีอำนาจกำหนดไว้

 • กรณีที่การใช้บริการหรือพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ก่อให้เกิดการคุกคามต่อความสามารถหรือสิทธิ์ในการใช้บริการของผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือบุคคลที่สาม บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด มีสิทธิ์ในการปกป้องการให้บริการได้ตามที่เห็นสมควร

4. การดำเนินการเพื่อเข้าใช้บริการ

4.1. การเข้าใช้บริการ Family Care สามารถทำได้โดยการเข้าเว็บไซต์ www.dtac.co.th/info/familycare เท่านั้น

4.2. การเข้าใช้บริการ ลูกค้าจะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้ (LOGIN) (www.dtac.co.th/info/familycare) หากยังไม่มีชื่อผู้ใช้ สามารถลงทะเบียนเพื่อสร้างชื่อผู้ใช้ได้ที่ www.dtac.co.th/info/familycare

4.3. หลังจากทำการลงชื่อเข้าใช้แล้ว ผู้ใช้บริการจะต้องลงทะเบียนเบอร์มือถือดีแทค ที่ต้องการใช้เพื่อเชื่อมกับบริการ Family Care โดยที่เบอร์มือถือจะเป็นเบอร์บัญชีหลักของผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการจะต้องทำการชำระค่าใช้บริการ Family Care เป็นรายเดือน

4.4. หลังจากลงทะเบียนเบอร์มือถือเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความผ่านระบบ SMS ระบุรหัสการเปิดใช้บริการ (activation code) โดยที่ผู้ใช้บริการจะต้องนำรหัสที่ได้รับนี้กรอกลงไปในแอพพลิเคชั่น Family Care หรือเว็บไซต์ www.dtac.co.th/info/familycare เพื่อยืนยันการสร้างบัญชีผู้ใช้

4.5. ผู้ใช้จะต้องทำการยอมรับข้อตกลงในการชำระค่าใช้บริการรายเดือน รวมไปถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Family Care เพื่อยืนยันการเข้าใช้บริการ Family Care อย่างเสร็จสมบูรณ์

4.6. หลังจากยืนยันการสร้างบัญชี Family Care ผู้ใช้จะได้รับข้อความผ่านระบบ SMS เป็นข้อความแสดงการต้อนรับการเข้าใช้การบริการ และดำเนินการระบุมือถือที่สามารถระบุตำแหน่งได้เชื่อมเข้ากับบัญชีของคุณ

4.7. การเข้าใช้ระบบ Family Care ด้วยการลงชื่อเข้าใช้ บัญชีชื่อผู้เข้าใช้ดังกล่าวจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่อาจโอนสิทธิได้ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการเป็นผู้มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวที่จะสามารถแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของตนแก่บุคคลที่สาม

5. การตั้งค่าพื้นที่รักษาความปลอดภัย (Security Zones) และการระบุตำแหน่งผ่านมือถือ

5.1. บัญชี Family Care ถูกสร้างโดยผู้ใช้บริการหลักและสามารถเพิ่มสมาชิกซึ่งเป็นผู้ใช้ร่วมได้มากถึง 7 ท่าน

5.2. ผู้ใช้บริการหลัก หรือเจ้าของบัญชี เป็นผู้ดำเนินการการเข้าใช้บริการ เป็นผู้ชำระค่าใช้บริการ และเป็นผู้ที่จัดการบัญชีการใช้บริการ Family Care

5.3. ผู้ใช้บริการภายในครอบครัว คือสมาชิกซึ่งเป็นผู้ใช้ร่วมที่ผู้ใช้บริการหลักได้ทำการลงทะเบียนมือถือของแต่ละสมาชิกเพื่อเชื่อมกับบัญชีการใช้บริการให้ โดยมือถือของผู้ใช้ร่วมจะสามารถถูกติดตามตำแหน่งผ่านการใช้บริการ Family Care

5.4. ผู้ดูแลบัญชี (ผู้ใช้บริการหลัก) สามารถเพิ่มเบอร์มือถือของสมาชิกภายในครอบครับเป็นผู้ใช้ร่วมได้

5.5. ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อเพื่อใช้บริการได้ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

 • การเชื่อมต่อของผู้ใช้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นมือถือระบบ IOS

 • การเชื่อมต่อของผู้ใช้ผ่านทางแอพพลิเคชั่นมือถือระบบแอนดรอยด์

5.6. ระบบ หรือโปรแกรมการเชื่อมต่อที่รองรับการเข้าใช้บริการผ่านการติดตั้งแอพพลิเคชั่น Family Care ได้แก่

 • อุปกรณ์จากแอนดรอยด์ v4.1

 • iOS 8

5.7. การเชื่อมต่อเพื่อเข้าใช้บริการผ่านแอพพลิเคชั่น Family Care ผู้ใช้จำเป็นต้อง

 • ติดตั้งแอพพลิเคชั่นผ่านทาง AppStore (ผู้ใช้ระบบ iOS) หรือ GooglePlay (ผู้ใช้ระบบ แอนดรอยด์)

 • หลังจากติดตั้งแอพพลิเคชั่นเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นด้วยบัญชีลงชื่อเข้าใช้ของ Family Care ที่มีไว้สำหรับการเชื่อมต่อ

 • หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว กรุณาใส่ชื่อ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เลือกตัวตนสมมุติแทนผู้ใช้ (avatar) หรือรูปภาพของผู้ใช้ และดำเนินการตามขั้นตอนการตั้งค่าเพื่อทำการค้นหาหรือระบุตำแหน่งมือถือของผู้ใช้ให้เสร็จสมบูรณ์

 • เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตำแหน่งมือถือของผู้ใช้จะปรากฏบนแผนที่ภายในแอพพลิเคชั่นโดยอัตโนมัติ และปรากฏอยู่บนแผนที่ในเว็บไซด์ www.dtac.co.th/info/familycare ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Family Care

5.8. หลังจากสร้างบัญชีผู้ใช้ร่วมของสมาชิกภายในครอบครัว ผ่านการเชื่อมโยงระหว่างมือถือและบัญชี Family Care ระบบจะขอให้ผู้ใช้ตั้งค่าพื้นที่รักษาความปลอดภัย (Security Zone)

5.9. พื้นที่รักษาความปลอดภัย (Security Zone) คือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่กำหนดลงบนแผนที่ในบัญชี Family Care ของผู้ใช้ โดยผู้ใช้เอง

5.10. เมื่อผู้ใช้ซึ่งเป็นสมาชิกภายในครอบครัว เข้าสู่หรือออกจากพื้นที่รักษาความปลอดภัยที่ตั้งค่าไว้ ระบบจะทำการแจ้งเตือน เพื่อแจ้งให้สมาชิกของบัญชี Family Care ทราบ (ระบบแจ้งเตือนในกรณีที่มือถือได้รับการติดตั้งแอพพลิเคชั่นเรียบร้อยแล้ว) ทั้งนี้ ต้องทำการตั้งค่าให้สามารถรับการแจ้งเตือนได้

5.11. การปฏิบัติงานของพื้นที่รักษาความปลอดภัยดังกล่าว สามารถใช้ได้กับมือถือที่สามารถระบุตำแหน่งได้ที่ได้รับการติดตั้งแอพพลิเคชั่นแล้วเท่านั้น

5.12. พื้นที่รักษาความปลอดภัย เป็นพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่ระบุโดยเฉพาะ โดยอ้างอิงตามความหมายของคำ สภาวการณ์ในการแพร่กระจายของเซลล์เครือข่ายมือถือ พื้นที่ครอบคลุมบนเครือข่าย WIFI และระบบ GPS ทั้งนี้ พื้นที่ที่ถูกออกแบบโดยลูกค้าอาจมีโครงสร้างลักษณะของพื้นที่ และมิติที่แตกต่างกัน


6. ตำแหน่งที่ตั้ง

6.1. บริษัทและลูกค้าผู้ใช้บริการสามารถใช้งานข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง ภายใต้การใช้บริการ Family Care

6.2. การกำหนดตำแหน่งที่ตั้งของมือถือที่เชื่องโยงกับบัญชีจะแตกต่างออกไป ในกรณีที่มือถือได้รับการติดตั้งแอพพลิเคชั่นแล้ว

6.3. ในกรณีที่มือถือที่ได้รับการติดตั้งแอพพลิเคชั่นแล้ว (สมาร์ทโฟน iOS หรือแอนดรอยด์) การประเมินค่าตำแหน่งที่ตั้งของมือถือจะสามารถทำได้ด้วยการทำการติดตั้งและลงชื่อเข้าใช้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือ (เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ 3G / 4G, WIFI และ/ หรือ GPS)

6.4. บริการ Family Care ในการค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง สามารถใช้การได้ในกรณีระบุตำแหน่งอุปกรณ์ปลายทางเท่านั้นโดยที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด จะเป็นผู้ดูแลฐานข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ดังต่อไปนี้

 • การระบุตัวตนของอุปกรณ์

 • การระบุหมายเลขมือถือ

 • หมายเลขบัญชี Family Care

 • ละติจูดและลองจิจูดของสัญญาณ 3G/4G ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับมือถือ

 • ละติจูดและลองจิจูดของอุปกรณ์เชื่อมต่อ WIFI ที่เชื่อมต่อกับมือถือ

 • วันและเวลาของสถานที่ตั้งแต่เริ่มใช้งานที่ลูกค้ายินยอมให้มีการดำเนินการจัดการข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ซึ่งเชื่อมต่อกับมือถือที่สามารถระบุตำแหน่งได้ของผู้ใช้ร่วมที่เป็นสมาชิก รวมถึงมือถือที่ไม่มีเจ้าของ

 • หากผู้ใช้ต้องการเพิ่มรายการมือถือเพื่อเข้าใช้บริการค้นหาบัญชีรายชื่อผู้ติดต่อ ผู้ใช้จะต้องได้รับการอนุญาตโดยใส่รหัสที่ได้รับจากข้อความ SMS ใน เว็บไซต์ www.dtac.co.th/info/familycare

 • บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด จะไม่รับผิดชอบหากพบว่าลูกค้ามีการใช้ข้อมูลในทางที่ไม่ถูกต้อง ตามที่ได้รับอนุญาตไปก่อนหน้า

6.5. บริการ Family Care สามารถทำให้ผู้ใช้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้งตามเวลาจริง และสามารถตั้งค่าพื้นที่รักษาความปลอดภัยที่เชื่อมโยงกับมือถือและบัญชี โดยผู้ใช้เป็นผู้ออกแบบเอง (กรณีได้รับการติดตั้งแอพพลิเคชั่น Family Care เรียบร้อยแล้ว) ทั้งนี้ การเข้าสู่และออกจากพื้นที่รักษาความปลอดภัย จะมีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ท่านอื่นๆ ที่ได้ทำการตั้งค่าให้สามารถรับการแจ้งเตือนได้ โดยสามารถติดตามตำแหน่งที่ตั้งของสมาชิกได้ตลอดเวลา


7. คุณสมบัติการใช้งานต่างๆของบริการ

7.1. นอกเหนือจากคุณสมบัติการใช้งานต่างๆ ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ผู้ใช้ยังสามารถเข้าใช้บริการ Family Care ผ่านเว็บไซต์ได้ ดังนี้:

 • ดูแลจัดการมือถือที่ลงทะเบียนเชื่อมกับบัญชี (สร้าง ลบทิ้งและแก้ไขข้อมูล)

 • จัดการประวัติการสืบค้นตำแหน่งที่ตั้งในอดีตของเหตุการณ์และการแจ้งเตือนต่างๆ

 • จัดการพื้นที่รักษาความปลอดภัย (สร้าง ย้าย ปรับขนาด ลบทิ้ง และแก้ไขข้อมูล)

 • สามารถใช้งานระบบรักษาความปลอดภัย (Security Feature) ผ่านมือถือที่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกไว้ (เล่น จำกัดการเข้าถึง (Block) และลบข้อมูลจากระยะไกลได้)

 • ตรวจเช็คและทำการเปลี่ยนแปลงแพ็คเกจราคาค่าบริการ

 • ยกเลิกการใช้บริการ

 • อ่านประวัติรายการระบุตำแหน่งที่ตั้งของสมาชิกบัญชี Family Care

 • ดูตำแหน่งที่ตั้งของสมาชิกบัญชี Family Care ที่ปรากฏบนแผนที่ในบัญชี

 • บริการให้การช่วยเหลือผ่านแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาชิกผู้ใช้บัญชี Family Care ทุกท่าน

 • แก้ไขการตั้งค่าผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับแอพพลิเคชั่น Family Care

7.2. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด จะไม่รับผิดชอบการใช้งานระบบรักษาความปลอดภัย (Security Feature) โดยสมาร์ทโฟน ทั้งนี้ มือถือที่ถูกตรวจสอบ และ/หรือ ถูกจำกัดการเข้าถึง (Block) ซึ่งมีข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการตรวจเช็ค หรือต้องการเข้าถึงได้นั้น จำเป็นจะต้องทำการเชื่อมต่อและลงชื่อเข้าใช้แอพพลิเคชั่น Family Care จึงจะสามารถใช้งานได้ นอกจากนี้ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดความล้มเหลวของการบริการที่เชื่อมโยงกับระบบการปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับและทำการประมวลคำขอต่างๆจากแอพพลิเคชั่น Family Care

7.3 ผู้ใช้ที่ใช้แอพพลิเคชั่น Family Care เวอร์ชั่น iOS สามารถใช้ระบบสัมผัสเข้าใช้งานจากระยะไกลโดยผ่านระบบสมาร์ทโฟนรักษาความปลอดภัย (Smartphone Security)

7.4 ผู้ใช้ที่ใช้แอพพลิเคชั่น Family Care เวอร์ชั่น แอนดรอยด์ สามารถเข้าใช้งานต่างๆที่มี โดยผ่านระบบสมาร์ทโฟนรักษาความปลอดภัย (Smartphone Security)


8. ข้อบังคับที่เกี่ยวกับแพ็คเกจราคาค่าบริการ

8.1. ผู้ใช้แสดงให้เห็น รู้ เข้าใจ และยอมรับเงื่อนไขแผนกำหนดราคาค่าบริการ Family Care ที่กำหนดโดย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด

8.2. บริการแอพพลิเคชั่น Family Care สำหรับลูกค้าดีแทคไตรเน็ต ทั้งระบบรายเดือนและเติมเงินเท่านั้น

8.3. สิทธิทดลองใช้งานฟรี 30 วัน สำหรับลูกค้าดีแทคไตรเน็ต ทั้งระบบรายเดือนและเติมเงิน โดยลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

8.4. สิทธิใช้บริการแอพพลิเคชั่น Family Care ฟรี ตลอดอายุการใช้งานเมื่อลูกค้าสมัครแพ็กเกจ share เท่านั้น โดยสามารถรับสิทธิ์ได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 กลุ่มเบอร์ บริการแอพพลิเคชั่น family care จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ หากมีการเปลี่ยนแพ็กเกจ หรือแพ็กเกจข้างต้นหมดอายุ

8.5. สิทธิใช้บริการแอพพลิเคชั่น Family Care ฟรี 12 เดือน สำหรับลูกค้า Blue Member โดยลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ได้ 1 ครั้งเท่านั้น บริการจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ หากลูกค้าหลุดจากสิทธิในการเป็น Blue Member และจะไม่สามารถรับสิทธิได้อีก

8.6. อัตราค่าบริการ 59 บาท ต่อเดือน โดยอัตราข้างต้นนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้งานได้สูงสุด 7 เครื่องอุปกรณ์

8.7. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าใช้บริการ Family Care ไม่ว่าลูกค้าจะมีการใช้บริการหรือไม่ก็ตาม

8.8. แพ็คเกจราคาการใช้บริการ Family Care จะมีกำหนดชำระแบบอัตโนมัติทุกๆ 30 วัน

8.9. ค่าใช้บริการรายเดือนของ Family Care จะเริ่มเมื่อมีการลงชื่อเข้าใช้บริการและจะมีการแจ้งชำระค่าบริการทุกๆ 30 วัน

8.10 ลูกค้าที่มีการร้องขอให้ Block บริการ CPA ไว้ จะไม่สามารถใช้บริการ family care ได้ จนกว่าจะทำการยกเลิก Block CPA ก่อน

8.11. การใช้งานแอพพลิเคชั่น Family Care สามารถใช้ได้บนสมาร์ทโฟน iOS หรือแอนดรอยด์ และต้องใช้งานข้อมูลมือถือ (mobile data) ผ่านเครือข่าย 3G/4G หรือ WIFI

8.12. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแพ็คเกจราคาใหม่ ลูกค้าจะต้องยกเลิกการใช้บริการก่อนและลงทะเบียนเป็นสมาชิกใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการของแพ็คเกจราคาที่ยกเลิกนั้นเต็มจำนวน

8.13. การยกเลิกการใช้บริการ Family Care สามารถทำได้โดยติดต่อ 1678

8.14. การยกเลิกการใช้บริการ Family Care จะถูกดำเนินการและมีผลบังคับต่อเมื่อลูกค้าได้ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว และลูกค้าสามารถใช้บริการ Family Care ได้จนถึงวันสิ้นสุดของระยะเวลาดังกล่าว

8.15. ในกรณีที่ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้บริการรายเดือนได้สำเร็จ บัญชีของลูกค้าจะถูกพักการใช้งานโดยอัตโนมัติและลูกค้าจะไม่สามารถเข้าใช้การบริการได้ ลูกค้าจะได้รับการแจ้งเตือนผ่านทางระบบข้อความ SMS แจ้งรายละเอียดเพื่อให้ชำระค่าบริการที่ค้างชำระอยู่ มิเช่นนั้นบัญชีของลูกค้าจะถูกยกเลิกภายใน 7 วัน

8.16. การเพิ่มเบอร์ member จะทำได้เฉพาะเบอร์ลูกค้าดีแทคเท่านั้น


9. การใช้การบริการข้ามเครือข่าย

9.1. หากผู้ใช้หลักใช้บริการ Family Care ผ่านการใช้บริการข้ามเครือข่าย (Roaming) ระบบจะใช้การได้ตามคุณสมบัติการใช้งาน ดังนี้

 • ลูกค้าสามารถค้นหารายการตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณได้ตามที่ร้องขอ

 • ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการผ่านทางเว็บและสมาร์ทโฟนเช่นเดียวกับตอนที่อยู่ในประเทศไทย (ผ่านการเชื่อมต่อกับเครือข่ายการรับส่งข้อมูล – สัญญาณมือถือ หรือ WIFI)

 • กรณีผู้ใช้ร่วมท่านอื่นๆ เข้าสู่หรือออกจากพื้นที่ ระบบจะทำการแจ้งข้อความและแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ เช่นเดียวกับตอนที่อยู่ในประเทศไทย

9.2. หากผู้ใช้หนึ่งหรือสองท่านใช้บริการข้ามเครือข่าย และมีการเชื่อมต่อกับเครือข่ายการรับส่งข้อมูล (สัญญาณมือถือ หรือWIFI) ผู้ใช้จะสามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นได้ตามปกติ นอกจากนี้ตำแหน่งของผู้ใช้จะได้รับการระบุอย่างถูกต้องในแผนที่และรับการแจ้งเตือนตามปกติเช่นเดียวกับตอนที่อยู่ในประเทศไทย

9.3 การใช้บริการแอพพลิเคชั่นผ่านการใช้บริการข้ามเครือข่าย (Roaming) จะมีค่าบริการอินเตอร์เน็ตข้ามเครือข่ายตามอัตราปกติ (Data Roaming)


10. ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

10.1. ลูกค้ารับทราบว่าการใช้บริการ Family Care นี้เป็นการใช้งานผ่านซอฟท์แวร์แอปพลิเคชั่นของบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) และยินยอมให้ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) และบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) สามารถเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลการใช้งานบริการรวมถึงข้อมูลการจราจรและข้อมูลทางภูมิศาสตร์ที่มีการบันทึกและจัดเก็บจากการให้บริการซอฟท์แวร์แอปพลิเคชั่นนี้ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการดังกล่าว ทั้งนี้ การประมวลผลของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการดูแลโดย บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด ซึ่งจะดำเนินการตามกฎหมายและนโยบายส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของบริษัทฯ

10.2 ในกรณีที่ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) ได้พัฒนา จัดทำ ดำเนินการ ปรับปรุง และ/หรือบริหารจัดการบริการดังกล่าว รวมถึงการวิเคราะห์และวางแผนทางการตลาดและกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ซึ่งอาจร่วมดำเนินการกับบริษัทในเครือของ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด และ/หรือบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) เช่น การใช้ระบบคลาวด์ในต่างประเทศ ลูกค้าตกลงยินยอมให้มีการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตน ไม่ว่าในประเทศหรือนอกประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้

10.3 ลูกค้ารับทราบว่าการใช้บริการนี้เป็นการใช้งานผ่านซอฟท์แวร์แอปพลิเคชั่นของบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) และยินยอมให้ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) และบริษัทซึ่งเป็นคู่สัญญากับ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) สามารถเข้าถึงและประมวลผลข้อมูลการใช้งานบริการที่มีการบันทึกและจัดเก็บจากการให้บริการซอฟท์แวร์แอปพลิเคชั่นนี้ เพื่อประโยชน์ในการใช้บริการโดยลูกค้าเท่าที่จำเป็น

10.4 ลูกค้าตกลงว่าการเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลตำแหน่งที่อยู่นั้น อยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้าเอง และรับรองว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10.5 ลูกค้ารับทราบว่า การใช้บริการ Family Care นี้ ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการการใช้งานเอง การให้อนุญาตหรือให้ความยินยอมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามที่เข้ามาร่วมในกลุ่มบริการเดียวกันจะอยู่ในความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว ทาง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด ไม่รับรู้ถึงการดำเนินการที่อาจไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว

10.6 ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการดังกล่าวผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ลูกค้าตระหนักถึงความเสี่ยงที่ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเห็น ใช้ เปลี่ยนแปลง หรือทำลายโดยบุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่ง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในกรณีดังกล่าวทั้งสิ้น

10.7 ลูกค้ารับรู้และยอมรับว่า บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการใช้บริการในทางที่ไม่ถูกต้อง ผิดไปจากวัตถุประสงค์ตามข้อตกลงในสัญญานี้ รวมถึงการการดำเนินการใดๆ กับข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้บนมือถือในทางที่ไม่ถูกต้อง


11. ทรัพย์สินทางปัญญา

11.1. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด หรือผู้ออกใบอนุญาต มีกรรมสิทธิ์และเป็นผู้มีสิทธิ์ขาดแต่เพียงผู้เดียวในสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ทั้งนี้ให้รวมถึงลิขสิทธิ์ สิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมด้วย

11.2. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาของใบอนุญาต สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ที่มอบให้ลูกค้าจะถูกยกเลิก

11.3. ลูกค้าไม่สามารถลบทิ้งหรือแก้ไขเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิอื่นใดในการรักษาความลับ ทั้งนี้รวมถึงเครื่องหมายการค้า คำอธิบาย หรือรูปสัญลักษณ์ต่างๆ


12. การสิ้นสุดสัญญา

12.1. ลูกค้ารับรู้และตกลงหากมีการใช้บริการ Family Care ในทางที่ไม่ถูกต้อง เช่น การใช้บริการตำแหน่งที่ตั้งของผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสม และไม่ว่าด้วยเหตุผลอื่นใดก็ตาม อันจะส่งผลให้ต้องพักการใช้งานหรือยกเลิกการใช้บริการ ในกรณีดังกล่าวทาง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด จะมีการยื่นคำแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 48 (สี่สิบแปด) ชั่วโมง


13. การสื่อสาร

13.1. เพื่อวัตถุประสงค์ในการสื่อสารหรือแจ้งเตือนแก่ลูกค้าที่ใช้บริการ Family Care ทาง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด สามารถตรวจสอบรายละเอียดรายชื่อผู้ใช้บริการที่ได้ทำการลงทะเบียนใช้บริการไว้ ทั้งนี้ หากลูกค้าทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผ่าน www.dtac.co.th/info/familycare ลูกค้ารับรู้และยอมรับการสื่อสารผ่านข้อความในระบบ SMS หรือผ่านทางอีเมลล์

13.2. หากลูกค้าต้องการติดต่อ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (มหาชน) จำกัด สามารถติดต่อผ่านเบอร์ 1678 สายด่วนบริการลูกค้าได้ (Customer Support Line)


14. กฎหมายและเขตอำนาจของศาลที่ใช้บังคับ

14.1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ภายใต้สัญญาฉบับนี้ เป็นไปตามกฎหมายของประเทศไทย ในกรณีเกิดข้อพิพาทในการตีความหรือการบังคับใช้ อันเกี่ยวข้องกับกฎข้อบังคับทางกฎหมายที่ใช้บังคับในแต่ละกรณี คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงให้ศาลของประเทศไทยมีเขตอำนาจอย่างเด็ดขาดเหนือศาลอื่น