จุดบริการดีแทค พร้อมบริการประชาชนเดินทางถวายสักการะพระบรมศพ

ดีแทค พร้อมบริการประชาชนเดินทางถวายสักการะพระบรมศพ

ดีแทค จัด “จุดบริการดีแทค” เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชนที่มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง บริเวณท้องสนามหลวง ริมถนนตรงข้ามกับกรมศิลปากร

ทุกท่านสามารถมารับสิ่งของอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น น้ำดื่ม อาหารว่าง ลูกอม ยาดม ผ้าเย็น พัดลม ถุงขยะ รวมทั้งใช้บริการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ ใช้โทรศัพท์มือถือฟรีกรณีฉุกเฉิน หรือใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ พร้อมกันนี้ ยังมีบริการรับ-ส่งด้วยจักรยานยนต์จาก SKOOTAR มาคอยรับ-ส่งผู้ประชาชนไปยังพื้นใกล้เคียงโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ดีแทคจัดเตรียมรถโมบายพร้อมอุปกรณ์ขยายช่องสัญญาณเป็นการพิเศษจำนวน 4 คัน บริเวณพื้นที่โดยรอบของท้องสนามหลวง พร้อมบริการ Free dtac wifi สำหรับประชาชนทั่วไป เพื่อรองรับการใช้งานเพิ่มเติมเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่จุดบริการดีแทค

บริการจักรยานยนต์รับ-ส่ง

จุดให้บริการของดีแทค

โมบายยูนิตพร้อมอุปกรณ์ขยายช่องสัญญาณ
และสัญญาณ Wifi