ทำไมต้องซื้อกับดีแทค

 • ให้ส่วนลดสูงสุดถึง 13,500 บาท
 • โปรโมชั่นพิเศษสุด ๆ สำหรับลูกค้าปัจจุบัน BLUE MEMBER และ GOLD MEMBER ที่มีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไป ไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า
 • ผ่อน 0% สูงสุด 30 เดือน พร้อมกันทั้งค่าเครื่องและค่าบริการล่วงหน้า
 • ไม่ต้องเปลี่ยนแพ็กเกจ เมื่อมีแพ็กเกจขั้นต่ำตามที่กำหนด
 • ศึกษารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://consumer.huawei.com/th/

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า

ดีแทคใจดียิ่งขึ้น
ไม่ต้องจ่ายค่าบริการล่วงหน้า

สำหรับลูกค้า BLUE MEMBER และ GOLD MEMBER
จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา
ที่มีอายุการใข้งาน 12 เดือนขึ้นไป
และมีสถานะ BLUE MEMBER และ GOLD MEMBER
ก่อนวันที่ 26 พ.ย. 61 กดเช็คสิทธิ์ได้ที่ *399*020#โทรออก

 
 
ส่วนลด (บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
Huawei Mate 20
ราคาปกติ 24,990
ส่วนลด (บาท)
Huawei Mate 20 Pro
ราคาปกติ 31,990
ส่วนลด (บาท)
Huawei Mate 20 X
ราคาปกติ 28,990
ไม่ต้องชำระ
ค่าบริการล่วงหน้า (บาท)
10,500
แพ็กเกจ 1099 ขึ้นไป
14,490
9,000
22,990
10,000
18,990

ดีแทคใจดี

รับส่วนลดค่าเครื่อง
สูงสุด 13,500 บาท

 
ส่วนลด (บาท)
แพ็กเกจเริ่มต้น
Huawei Mate 20
ราคาปกติ 24,990
ชำระค่าบริการล่วงหน้า (บาท)
ล่วงหน้า 6,000 ล่วงหน้า 5,000 ล่วงหน้า 4,000 ล่วงหน้า 3,000
13,500 10,500 8,500 6,500
แพ็กเกจ 1499 แพ็กเกจ 1099 แพ็กเกจ 899 แพ็กเกจ 699
11,490 14,490 16,490 18,490

 
ส่วนลด (บาท)
Huawei Mate 20 Pro
ราคาปกติ 31,990
ส่วนลด (บาท)
Huawei Mate 20 X
ราคาปกติ 28,990
ชำระค่าบริการล่วงหน้า (บาท)
ล่วงหน้า 5,000 ล่วงหน้า 4,000 ล่วงหน้า 3,000 ล่วงหน้า 2,000
10,000 9,000 6,000 4,000
21,990 22,990 25,990 27,990
11,000 10,000 7,000 5,000
17,990 18,990 21,990 23,990

เงื่อนไข

 • เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษ
  1. เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษรายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือน และผู้ใช้บริการเปลี่ยนเครือข่ายใช้เบอร์เดิม
  2. ระยะสัญญา 12 เดือน
  3. กรณีผู้ใช้บริการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลด สำหรับระยะสัญญา 12 เดือน ชำระเงินจำนวน 6,000 บาท กรณีส่วนลดที่ได้รับมีมูลค่าต่ำกว่าส่วนลดเรียกคืนที่กำหนดข้างต้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บส่วนลดค่าเครื่องตามจำนวนจริงตามที่ได้รับ
  4. ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  5. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  6. ค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าที่ชำระจะถูกแบ่งหักเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 10 เดือน
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  8. กรณีติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือ ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่น, แพ็กเกจลด 50%, แพ็กเกจจ่ายแล้วจบ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  9. เครื่องราคาพิเศษสำหรับลูกค้า BLUE MEMBER / GOLD MEMBER เฉพาะเลขหมายที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา อายุการใช้งาน 1 ปี ขึ้นไป และ มีสถานะ BLUE MEMBER / GOLD MEMBER ก่อนวันที่ 26 พ.ย. 2561

โปรโมชั่นผ่อนชำระบัตรเครดิต

 • โปรโมชั่นผ่อนชำระบัตรเครดิต เมื่อซื้อเครื่องราคาพิเศษ กรณีสั่งจองและรับเครื่องที่สำนักงานบริการดีแทค
  ระยะเวลาผ่อน บัตรเครดิต
  ผ่อน 0% 30 เดือน
  ผ่อน 0% 24 เดือน
  ผ่อน 0% 10 เดือน

  โปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืนเมื่อผ่อน 0% นาน 10 เดือน

  บัตรเครดิต โปรโมชั่นการรับเครดิตเงินคืน ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  รับเครดิตเงินคืน 3% รับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันนับจากวันทำรายการ
  แบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 250 บาท
  แบ่งชำระตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 500 บาท
  
แบ่งชำระตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
  แบ่งชำระตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท
  ลงทะเบียน SMS พิมพ์ MET4 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรหลัก 16 หลักส่ง SMS
  มาที่ 061-404-5555 (ครั้งละ 3 บาท) รอรับข้อความตอบกลับ

  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 9,000 บาท ต่อบัตรตลอดรายการ
  รับเครดิตเงินคืนภายใน 60 วัน นับจากสิ้นสุดรายการ
  แบ่งชำระตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 350 บาท
  แบ่งชำระตั้งแต่ 17,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 550 บาท
  ลงทะเบียน SMS พิมพ์ SMSO เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร
  10 หลักสุดท้ายส่ง SMS มาที่ 4545111 (ครั้งละ 3 บาท) รอรับข้อความตอบกลับ
  รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท ต่อบัตรตลอดรายการ
  รับเครดิตเงินคืนภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ