บริการฝากข้อความเสียง Voice Mail *1802

บริการฝากข้อความเสียง Voice Mail *1802

เพื่อผู้ใช้บริการไม่พลาดการติดต่อเมื่อหมายเลขผู้ใช้บริการไม่สามารถติดต่อได้ ทั้งในกรณี Not reachable หรือ Busy หรือ No Answer เพราะบริการ Voice Mail จะแจ้งให้ผู้เรียกต้นทางสามารถฝากข้อความเสียงแก่หมายเลขผู้ใช้บริการได้

การเปิดใช้บริการ

 • สำหรับผู้ใช้บริการใหม่ในระบบโทรศัพท์แบบรายเดือน จะได้รับบริการฝากข้อความเสียงโดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดใช้บริการหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2551
 • สำหรับผู้ใช้บริการใหม่ระบบเติมเงิน สามารถสมัครใช้บริการฝากข้อความเสียงผ่านเจ้าหน้าที่ 1678 dtac call center หรือสำนักงานบริการลูกค้า

เรียกฟังข้อความเสียง

เมื่อมีข้อความเสียงฝากถึงคุณ คุณจะได้รับ SMS แจ้งว่า “+xxxxxxxxxxx ฝากข้อความถึงคุณ @hh:mm dd/mm/yy ฟังโทร *1802 ซึ่งคุณสามารถเรียกฟังข้อความ โดยกด *1802 และ โทรออก โดยลำดับของข้อความเสียงที่คุณจะได้ฟังจะเป็นการเรียบลำดับจากข้อความล่าสุดที่มีผู้ฝากถึงคุณเป็นข้อความแรก หลังจากฟังข้อความสามารถเลือกเก็บข้อความไว้ได้

 • ฟังและเก็บข้อความ จะเก็บข้อความไว้ฟังซ้ำได้ 14 วัน
 • ฟังและไม่เก็บข้อความ ข้อความนั้นจะถูกลบอัตโนมัติในเที่ยงคืนของวันถัดไป
 • ฟังและลบข้อความนั้น จะลบข้อความนั้นทันที
 • ไม่ฟังข้อความ ข้อความนั้นจะถูกลบอัตโนมัติในอีก 5 วัน

เปลี่ยนภาษาของบริการรับฝากข้อความ ข้อความเสียงตอบรับ หรือรหัสผ่าน

 • คุณสามารถเลือกภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในบริการรับข้อความ (SMS)ได้ ผ่านะบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) *1802 หรือผ่านเจ้าหน้าที่ 1678 dtac call center และสำนักงานบริการลูกค้า
 • สามารถเปลี่ยนข้อความเสียงตอบรับได้ด้วยการบันทึกเสียงตนเอง (own greeting) ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) *1802 โดยสามารถบันทึกเสียงได้นาน 2-45 วินาที
 • คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้ ผ่านช่องทาง ระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR) *1802 หรือผ่านเจ้าหน้าที่ 1678 dtac call center และสำนักงานบริการลูกค้า

การฝากข้อความให้หมายเลขอื่น

 • คุณสามารถฝากข้อความเสียงให้หมายเลขอื่นได้ทั้งนี้หมายเลขอื่นนั้นจะต้องมีบริการ Voice Mail ด้วย

ฟังข้อความในบริการรับฝากข้อความของหมายเลขโทรศัพท์อื่น

 • คุณสามารถฟังข้อความในบริการรับฝากข้อความของหมายเลขโทรศัพท์อื่น โดยการกดหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการฟังข้อความที่มีผู้ฝากไว้ และกดรหัสผ่านของหมายเลขโทรศัพท์นั้น

วิธีการโอนสายเข้าบริการรับฝากข้อความ

เข้าไปที่เมนู (Menu) การตั้งค่า (Settings) การโอนสาย (Call Divert) เลือกกรณีในการโอนสายและทำการยืนยันการโอนสาย (Active) ให้กดหมายเลข 1802 และทำการยืนยัน

การโอนสายกรณีต่าง ๆ

 • โอนสายเมื่อสายไม่ว่าง (Divert on Busy) เป็นการโอนสายระหว่างที่คุณคุยกับสายอื่นอยู่
 • โอนสายเมื่อไม่มีผู้รับ (Divert on No Answer) เป็นการโอนสายที่ไม่ได้รับสาย หรือรับสายไม่ทัน
 • โอนสายถ้าติดต่อไม่ได้ (Divert on Not Reachable) เป็นการโอนสาย เมื่อจำเป็นต้องปิดมือถือ หรือแบตฯ หมด

หมายเหตุ

เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของคุณ โดยไม่ต้องทำการยกเลิกการตั้งค่าโอนสายบ่อย ๆ แค่ทำการตั้งค่าการโอนสายในกรณีไม่มีผู้รับ (No Answer) และ เมื่อติดต่อไม่ได้ (Not Reachable) เข้าบริการรับฝากข้อความโดยตั้งค่าตามวิธีการตั้งค่าการโอนสายไปที่หมายเลข 1802

คุณสามารถทำการโอนสายเข้าสู่บริการรับฝากข้อความได้หลายกรณีในเวลาเดียวกัน โดยไม่จำเป็นต้องเลือกกรณีใดกรณีหนึ่ง

ในกรณีที่ Voice Mail หาย หากผู้อื่นไม่สามารถฝากข้อความถึงคุณได้ อาจเกิดจากการที่คุณได้ทำการยกเลิกบริการโอนสายอัตโนมัติจากเมนู Cancel All Diverts ยกเลิกไปด้วย ซึ่งคุณสามารถแก้ไขได้โดยทำการตั้งการโอนสายเข้า Voice Mail Box ตามวิธีที่แนะนำข้างต้น

เรื่องน่ารู้

 • ในกรณีที่คุณปิดเครื่อง แบตเตอรี่หมด หรือไม่รับสายภายในเวลา 30 วินาที ทุกสายที่เรียกเข้าจะถูกโอนเข้าสู่ระบบ รับฝากข้อความโดยอัตโนมัติ ยกเว้นคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการโอนสาย
 • กรณียกเลิกบริการ สามารถยกเลิกผ่านเจ้าหน้าที่ 1678 dtac call center สำนักงานบริการลูกค้า หรือ *7080 โทรออก

อัตราค่าบริการ

 • ฟรีค่าสมัครบริการฝากข้อความเสียง
 • ผู้โทรเข้าจะไม่เสียค่าบริการใด ๆ ถ้าวางสายก่อนได้ยินสัญญาณให้ฝากข้อควา
 • ผู้โทรเข้าฝากข้อความเสียค่าบริการตามแพ็กเกจที่ใช้อยู่ หากผู้โทรเข้าใช้หมายเลขดีแทคจะเสียค่าบริการเท่ากับโทรหาเบอร์ดีแทค
 • ผู้เรียกฟังข้อความเสียงจะเสียค่าบริการตามแพ็กเกจที่ใช้อยู่ โดยเท่ากับค่าบริการโทรหาเบอร์ดีแทค