เลือกเบอร์สวย

จำนวนที่แสดง

   เลือกรูปแบบกลุ่มเบอร์สวยที่คุณต้องการ

   ผลการค้นหารูปแบบ     พบ   รายการ

    เลือกรูปแบบกลุ่มเบอร์สวยที่คุณต้องการ

    เปิดเบอร์กลุ่มนี้พร้อมกัน 3 เบอร์ ประกอบด้วย เบอร์ไฟว์ที่เป็นเบอร์มงคล หรือ ลงท้ายด้วย 88888 หรือ 99999 จำนวน 1 เบอร์ และ เบอร์ Lucky อ.ช้าง 5 Star จำนวน 2 เบอร์ โดยทุกเบอร์ต้องสมัครแพ็กเกจ Go NO LIMIT 1999 และชำระค่าบริการล่วงหน้า 60 เดือน พร้อมใช้งานกับดีแทคนาน 60 เดือน รวม 359,820 บาท (ยังไม่รวมค่าซิม เบอร์ละ 69 บาท และ VAT 7%)

    ผลการค้นหารูปแบบ     พบ   รายการ

     เลือกกลุ่มตัวเลขที่คุณต้องการ

     • ตัวเลขติดกันที่ต้องการ (ไม่เกิน 5 หลัก)

     • ตัวเลขที่คุณต้องการให้มีในเบอร์

     • ตัวเลขที่คุณไม่ต้องการให้มีในเบอร์

     ตัวเลขติดกันที่ต้องการ (ไม่เกิน 5 หลัก)

     คุณสามารถเลือกเบอร์สวยในใจที่คุณต้องการด้วยการระบุเลขหมาย ตามตำแหน่งที่ต้องการ

     ผลการค้นหา   พบ   รายการ

      เลือกผลบวกรวมของตัวเลขที่คุณต้องการ

      กรอกตัวเลขที่ต้องการ (2 หลัก)

      ผลการค้นหา   พบ   รายการ

       • การลงทะเบียนจองเลขหมายในระบบเป็นขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้าเบื้องต้นเท่านั้น ความเป็นเจ้าเลขหมายจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้จองได้ดำเนินการจดทะเบียนตามขั้นตอนที่บริษัทฯกำหนดครบถ้วนทุกประการ หากผู้จองยังมิได้ดำเนินการจดทะเบียน จะไม่สามารถเรียกร้องจากบริษัทฯ สำหรับความเสียหายใดๆได้ทั้งสิ้น

       เลือกแพ็กเกจ

       คุณสามารถเลือกแพ็กเกจคู่กับเบอร์สวยที่คุณต้องการได้ ตามแพ็กเกจด้านล่างนี้

       • การลงทะเบียนจองเลขหมายในระบบเป็นขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้าเบื้องต้นเท่านั้น ความเป็นเจ้าเลขหมายจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้จองได้ดำเนินการจดทะเบียนตามขั้นตอนที่บริษัทฯกำหนดครบถ้วนทุกประการ หากผู้จองยังมิได้ดำเนินการจดทะเบียน จะไม่สามารถเรียกร้องจากบริษัทฯ สำหรับความเสียหายใดๆได้ทั้งสิ้น

       ลงทะเบียน

       กรอกข้อมูลเพื่อใช้สิทธิ์จองเบอร์สวย

       เบอร์และแพ็กเกจที่คุณเลือก

       สรุปค่าใช้จ่าย

       รายการ จำนวน ราคา รวม
       แพ็กเกจรายเดือน บาท
       (จ่ายล่วงหน้า เดือน)
       ค่าซิม
       รวม บาท
       * ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

       กรอกข้อมูลผู้ใช้สิทธิ์จองเบอร์

       หรือ อื่นๆ

       หมายเลขบัตรนี้สามารถใชสิทธิ์จองเบอร์สวยได้อีก 2 เบอร์

       เลือกศูนย์บริการดีแทคสำหรับการติดต่อรับซิม

       • การลงทะเบียนจองเลขหมายในระบบเป็นขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้าเบื้องต้นเท่านั้น ความเป็นเจ้าเลขหมายจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้จองได้ดำเนินการจดทะเบียนตามขั้นตอนที่บริษัทฯกำหนดครบถ้วนทุกประการ หากผู้จองยังมิได้ดำเนินการจดทะเบียน จะไม่สามารถเรียกร้องจากบริษัทฯ สำหรับความเสียหายใดๆได้ทั้งสิ้น

       ตรวจสอบข้อมูลก่อนการยืนยัน

       ผู้ใช้สิทธิ์จอง

       นาย วิทยา มาเจริญ

       วันเดือนปีเกิด

       31 ธันวาคม 2500

       หมายเลขบัตรประชาชน

       3101401178124

       เบอร์ติดต่อ

       0846567495

       ศูนย์บริการดีแทคสำหรับการรับซิม

       เซอร์วิส ฮอลล์ อาคารจามจุรี สแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพ

       เวลาให้บริการ : 10.00 - 20.00 (ทุกวัน)

       เบอร์และแพ็กเกจที่คุณเลือก

       083 490 1122

       +

       สรุปค่าใช้จ่าย

       รายการ จำนวน ราคา รวม
       แพ็กเกจรายเดือน บาท
       (จ่ายล่วงหน้า เดือน)
       ค่าซิม
       รวม บาท
       * ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
       • การลงทะเบียนจองเลขหมายในระบบเป็นขั้นตอนเพื่ออำนวยความสะดวกกับลูกค้าเบื้องต้นเท่านั้น ความเป็นเจ้าเลขหมายจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้จองได้ดำเนินการจดทะเบียนตามขั้นตอนที่บริษัทฯกำหนดครบถ้วนทุกประการ หากผู้จองยังมิได้ดำเนินการจดทะเบียน จะไม่สามารถเรียกร้องจากบริษัทฯ สำหรับความเสียหายใดๆได้ทั้งสิ้น

       ยืนยันการจองสิทธิ์รับเบอร์สวย

       พิมพ์หน้านี้

       ผู้ใช้สิทธิ์จอง

       นาย วิทยา มาเจริญ

       วันเดือนปีเกิด

       31 ธันวาคม 2500

       หมายเลขบัตรประชาชน

       3101401178124

       เบอร์ติดต่อ

       0846567495

       ศูนย์บริการดีแทคสำหรับการรับซิม

       เซอร์วิส ฮอลล์ อาคารจามจุรี สแควร์ ปทุมวัน กรุงเทพ

       เวลาให้บริการ : 10.00 - 20.00 (ทุกวัน)

       ดูแผนที่

       เลขการ์ด

       5201234567891

       เลขที่อ้างอิง

       20160615103921

       จองสิทธิ์วันที่

       15 มิถุนายน 2559

       ต้องเปิดจดทะเบียนภายในวันที่

       18 มิถุนายน 2559

       เบอร์และแพ็กเกจที่คุณเลือก

       083 490 1122

       +

       Super Non Stop Non Stop 699

       สรุปค่าใช้จ่าย

       รายการ จำนวน ราคา รวม
       แพ็กเกจรายเดือน บาท
       (จ่ายล่วงหน้า เดือน)
       ค่าซิม
       รวม บาท
       * ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม