สิทธิประโยชน์จาก BLUE MEMBER

คุณสมบัติของ dtac reward BLUE MEMBER

 • อายุการใช้งาน

  ยอดค่าใช้บริการต่อเดือน

 • 6 เดือน - 20 ปี

  ขั้นต่ำ 2,000 บาท

 • 20 ปี ขึ้นไป

  ขั้นต่ำ 300 บาท

รายละเอียดสิทธิ์ประโยชน์ dtac reward BLUE MEMBER

มอบสิทธิประโยชน์พร้อมส่วนลด ครอบคลุมทุกเรื่องโทรศัพท์มือถือ
BLUE ACCESS
ประสบการณ์การบริการแสนพิเศษ มอบความสะดวกสบายสูงสุดแด่คุณโดยเฉพาะ
BLUE CARE
แทนความห่วงใยด้วยความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมอย่างอุ่นใจ
BLUE LIFESTYLE
ให้ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ คือความพิเศษกับสิทธิพิเศษหลากหลายจากพันธมิตรชั้นนำ

BLUE DEVICE

BLUE DEVICE

มอบสิทธิประโยชน์พร้อมส่วนลด ครอบคลุมทุกเรื่องโทรศัพท์มือถือ

ทีม Device Expert พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานมือถือและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญ สามารถรับบริการได้จาก BLUE MEMBER SERVICE @*1806 หรือ dtac hall ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • บริการแนะนำการใช้งานเบื้องต้น
 • บริการแนะนำการใช้งาน Cloud Service และทำการตั้งค่า
 • บริการสร้าง Google Account / Apple ID
 • บริการให้ข้อมูลการดาวน์โหลด Application ต่าง ๆ เช่น LINE, Facebook
 • บริการตั้งค่า email เป็นต้น

ให้คุณรับสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเครื่อง
เงื่อนไข
สำหรับสมาชิก BLUE MEMBER ที่ซื้อเครื่องใหม่ โดยจะได้รับสิทธิพิเศษส่วนลดค่าเครื่อง ในแคมเปญที่กำหนด กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการรับสิทธิ์

ให้ความคุ้มครองโทรศัพท์มือถือฟรี 12 เดือน กรณีอุบัติเหตุหรือสูญหาย
 • คุ้มครองตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือ
 • คุ้มครองเครื่องตกแตกหรือตกน้ำ
 • คุ้มครอง 24 ชม. ทั่วโลก
 • คุ้มครองทันที เมื่อกดรหัสรับสิทธิ์ ณ จุดขาย ตั้งแต่วันที่ซื้อเครื่องจากศูนย์บริการดีแทคตามแคมเปญที่กำหนด
เงื่อนไข
 1. สำหรับลูกค้า BLUE MEMBER ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดา และซื้อเครื่องเปล่า หรือเครื่องพร้อมแพ็กเกจแบบรายเดือนจากศูนย์บริการดีแทค (dtac service center) เท่านั้น โดยใช้สิทธิ์ BLUE MEMBER กด USSD เพื่อรับสิทธิ์ในแคมเปญที่กำหนด
 2. รับสิทธิ์ความคุ้มครองได้ 1 เครื่อง ต่อรอบอายุสมาชิก ทุก 12 เดือน (นับตามปีปฏิทิน)
 3. ระยะเวลาความคุ้มครองสูงสุด 12 เดือน คุ้มครองทันที ณ จุดขาย ตั้งแต่วันที่ซื้อ หลังจากลูกค้าได้ทำการกด USSD เพื่อรับสิทธิ์ ความคุ้มครองเรียบร้อยแล้ว
 4. ความคุ้มครองโทรศัพท์มือถือสูงสุดไม่เกินมูลค่าเครื่องเปล่าไม่รวมแพ็จเกจอื่นที่ลูกค้าซื้อจากดีแทค
 5. คุ้มครองตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าซื้อจากดีแทค (ไม่รวมอุปกรณ์ส่วนควบอื่น หรือโปรแกรมดาวน์โหลด)
 6. คุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ (รวมตกน้ำ) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยปรากฏร่องรอยความเสียหายที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกและทำให้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้ตามปกติ
 7. คุ้มครองเครื่องสูญหายจากการลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ที่มีร่องรอย เช่น ถูกกรีดกระเป๋า, ถูกทุบกระจกรถ, ถูกงัดบ้าน และมีสำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ
 8. คุ้มครอง 24 ชม. ทั่วโลก กรณีนำโทรศัพท์มือถือไปใช้งานต่างประเทศเป็นการชั่วคราว (รวมไม่เกิน 60 วัน)
 9. กรณีที่เป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิง (ซ่อมไม่ได้ ต้องเปลี่ยนเครื่อง) ทางโครงการ ACE Mobile Care จะเปลี่ยนเครื่องทดแทนด้วยรุ่นเดียวกันและสภาพใกล้เคียงกัน
 10. ทุกกรณีเคลม ลูกค้าต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรก
 11. เงื่อนไขความคุ้มครอง ข้อยกเว้น เป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์
 12. ลูกค้าได้รับสิทธิ์ในการเคลม ต่อเมื่อยังคงสถานะ BLUE MEMBER อยู่อย่างต่อเนื่อง

บริการส่งเครื่องด่วนถึงมือ Next Business Day Delivery

ประหยัดเวลา ลดค่าใช้จ่ายการเดินทางของลูกค้า ด้วยบริการจัดส่งหลังซ่อมด่วนพิเศษ ถึงมือลูกค้าภายในวันทำการถัดไป

ขั้นตอนการเคลมเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

Step 1

ลูกค้าโทรแจ้งเหตุ blue member service โทร. *1806 (ไม่เสียค่าบริการ) ทุกวันตลอด 24 ชม. เจ้าหน้าที่จะทำการสอบถามข้อมูลเพื่อตรวจสอบในระบบบริการลงทะเบียนและแจ้งหมายเลขเคลม เพื่อความรวดเร็วในการให้บริการลงทะเบียน และออกหมายเลขเคลมลูกค้าควรเตรียมข้อมูล / เอกสารประกอบการพิจารณาเคลมเบื้องต้นดังต่อไปนี้

 • รูปภาพโทรศัพท์มือถือที่ได้รับความเสียหาย
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ (กรณีถูกลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์)

Step 2

เจ้าหน้าที่จาก ACE Mobile Care Center จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งผลการเคลม และเรียกเก็บเงินที่ลูกค้าต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรก (Excess/Deductiable) ผ่านช่องทางดังนี้

 1. ชำระทันทีทางโทรศัพท์ผ่านบัตรเครดิต (Visa/Master/JCB) ออกโดยธนาคารในประเทศ หรือ
 2. ชำระเป็นเงินสด กับเจ้าหน้าที่ที่ถูกมอบหมายให้เข้าไปรับเครื่องโทรศัพท์เพื่อนำมาซ่อม/เปลี่ยน

Step 3

ในกรณีที่ลูกค้าได้ชำระค่าเสียหายส่วนแรก (Excess/Deductiable) เรียบร้อยแล้ว ACE Mobile Care Center จะทำการนัดหมาย วันเวลาและสถานที่ที่จะเข้าไปรับเครื่องโทรศัพท์ที่เสียหายจากลูกค้า

Step 4

เจ้าหน้าที่ ACE Mobile Care Center จะทำการติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายส่งคืนเครื่องโทรศัพท์ที่ได้รับการทดแทนตามวันเวลาที่ได้ทำการนัดหมายไว้แล้ว
มูลค่าความคุ้มครองโทรศัพท์มือถือ
ยี่ห้อโทรศัพท์มือถือ ราคาเครื่องเปล่าที่จำหน่าย ณ วันที่ลูกค้าทำรายการ
iPhone 6s, 6s+ iPhone SE รุ่นอื่น ๆ
ค่าเสียหายส่วนแรก (Excess/Deductible) ต่อเคลม (บาท)
กรณีซ่อม 3,500 3,000 2,500
กรณีเปลี่ยนเครื่อง 6,000 4,000 4,000

ตัวอย่างข้อยกเว้นความคุ้มครองโทรศัพท์มือถือที่กรมธรรม์นี้ไม่คุ้มครอง

 • การดัดแปลง หรือ ไม่สามารถตรวจสอบ IMEI ได้ ซึ่งไม่ตรงกับการเรียกร้องเคลม
 • การใช้งานด้วยอุปกรณ์เสริมที่ไม่ผ่านมาตรฐาน/รับรองโดยผู้ผลิต
 • ความคุ้มครองการใช้งานจากผู้ผลิต (manufacturer’s warranty)
 • กรมธรรม์จะสิ้นสุดเมื่อ

  1. มีการชดใช้ค่าเสียหายมูลค่ารวมเทียบเท่าทุนประกัน
  2. ครบอายุความคุ้มครอง 12 เดือน นับจากวันที่ซื้อเครื่องโทรศัพท์
  3. สิ้นสุดสถานะการเป็นสมาชิก BLUE MEMBER
  4. ความคุ้มครองการใช้งานจากผู้ผลิต (manufacturer’s warranty) สิ้นสุดจากการใช้งานที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขการใช้งาน เช่น การนำโทรศัพท์มือถือเข้ารับบริการกับผู้ให้บริการที่ไม่ใช่ศูนย์ซ่อมแต่งตั้งของผู้ผลิต หรือการใช้งานด้วยอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐาน/รับรองโดยผู้ผลิต (เช่น การใช้ที่ชาร์จแบตมือถือจำหน่ายตามตลาดนัด)
  5. การเปลี่ยนเครื่อง/IMEI/Serial Number (กรณีลูกค้าซื้อเครื่องใหม่)
  6. การเปลี่ยนความเป็นเจ้าของตัวเครื่อง (กรณีลูกค้าขาย/โอน/มอบเครื่องให้แก่ผู้อื่น)

  *รับประกันภัยโดย บริษัท เอซ ไอเอ็นเอ โอเวอร์ซีส์ อินชัวรันซ์ จำกัด เบอร์ติดต่อ 0 2611 3855
  *ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการรับประกันภัยโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขความคุ้มครองข้อยกเว้นตามที่กำหนด


  รายละเอียดกรมธรรม์

  BLUE ACCESS

  BLUE ACCESS

  สิทธิพิเศษแห่งความสะดวกสบาย ที่ให้คุณมาเป็นที่หนึ่งเสมอ
  สัมผัสได้ถึงความพิเศษทุกครั้ง เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา กับประสบการณ์ความสะดวกสบายสูงสุด เพื่อร่วมกิจกรรมความบันเทิงก่อนใคร และเข้าใช้บริการได้เร็วกว่าทีสำนักงานบริการลูกค้าดีแทค

  BLUE MEMBER SERVICE *1806 (ไม่เสียค่าบริการ) บริการผู้ช่วยส่วนตัว ให้คำแนะนำบริการ แก้ไขปัญหา ด้านการใช้งาน อุปกรณ์ สัญญาณโทรศัพท์ หรืออินเทอร์เน็ต การติดต่อสื่อสาร ค่าบริการฯ ทุกวัน ตลอด 24 ชม.
  • Bill Statement & Balance Enquiry

   ให้บริการเช็คยอดค่าบริการ ยอดการใช้งาน และยอดคงเหลือ
  • Package Advisory

   ให้คำปรึกษา แนะนำ และเลือกและเปลี่ยนแพ็กเกจโทรและ อินเทอร์เน็ต หรือแพ็กเกจการใช้งานในต่างประเทศ ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับการใช้งาน
  • Device Personal Assistant

   ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการเลือกรุ่นโทรศัพท์ จองเครื่องรุ่นใหม่ ตั้งค่าการใช้งานต่าง ๆ และแก้ปัญหาการใช้งาน
  หมายเหตุ
  สำหรับสมาชิก BLUE MEMBER ที่มาจากการสมัครแพ็กเกจที่กำหนด สิทธิ์ความคุ้มครองจะเริ่มมีผล ตั้งแต่ได้รับ SMS ยืนยันการสมัครแพ็กเกจ ภายใน 7 วันทำการ

  Blue Member service @ dtac hall

  บริการด่วนพิเศษเฉพาะสมาชิก BLUE MEMBER ที่ให้คุณได้รับบริการก่อนใคร สะดวกสบาย ง่าย และรวดเร็วที่ dtac Hall เพียงกดหมายเลขโทรศัพท์ BLUE MEMBER ที่เครื่องกดรับบัตรคิว BLUE MEMBER โดยเฉพาะ

  สิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมความบันเทิงที่คัดสรรมาให้ก่อนใคร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว
  • รับส่วนลดบัตรคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำทั้งไทยและระดับโลก พร้อมกิจกรรมบันเทิงคัดสรรพิเศษอีกมากมายที่ www.thaiticketmajor.com
  • Movie Premiere รับสิทธิ์ชมภาพยนตร์ก่อนใคร ณ Emprive Cineclub และ SF First Class
  • อัพเดตดิจิตอลคอนเทนต์และมิวสิกสตรีมมิ่งที่น่าสนใจก่อนใคร
  เงื่อนไข
  1. สมาชิกสามารถติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
  2. สงวนสิทธิ์สําหรับผู้ที่สํารองสิทธิ์ก่อน (จํานวนจํากัด)
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

  Finnomena

  • บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ทางการลงทุน จากเหล่ากูรูชั้นนำ พร้อมเครื่องมือการวางแผนทางการเงิน และการจัดพอร์ตการลงทุน
  • รับสิทธิพิเศษเข้าร่วมงานสัมมนาสุดพิเศษ และกิจกรรมทางการตลาดของ Finnomena ก่อนใคร

  BLUE CARE

  BLUE CARE

  สิทธิพิเศษที่คุณสัมผัสได้ถึงความใส่ใจ ตลอด 24 ชม.
  แทนความห่วงใย ด้วยความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมอย่างอุ่นใจ ไม่ว่าที่ไหน

  บริการให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม. ให้คุณอุ่นใจทุกการเดินทาง กับบริการให้ความช่วยเหลือโดยช่างผู้เชียวชาญ
  • บริการจัดส่งช่างซ่อมรถยนต์ฉุกเฉินเบื้องต้น

   คุ้มครองค่าแรงและค่าเดินทางของช่างสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้ง และให้ความคุ้มครองสูงสุด 1 ครั้งต่อปี
  • บริการรถยก-ลากฉุกเฉิน

   คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการยกลากสำหรับระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อครั้งของการให้บริการ และคุ้มครอง 1 ครั้ง ต่อปี
  • บริการประสานงานช่างกุญแจรถยนต์ฉุกเฉิน

   คุ้มครองค่าแรงและค่าเดินทางของช่างสูงสุด 1,000 บาทต่อครั้ง และให้ความคุ้มครองสูงสุด 1 ครั้งต่อปี
  • บริการเติมน้ำมันฉุกเฉิน

   บริการประสานงานจัดหาเจ้าหน้าที่นำส่งน้ำมัน รวมถึงน้ำมันไม่เกินจำนวน 10 ลิตรต่อครั้ง ให้ความคุ้มครองสูงสุด 1 ครั้งต่อปี
  • การให้คำแนะนำโดยช่างเทคนิค

   บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น กรณีรถยนต์ของท่านสมาชิกเสียในขณะที่ขับขี่อยู่บนท้องถนน
  • บริการการเดินทางที่ต่อเนื่อง

   บริการประสานงานในการจัดหายานพานะอื่น, จัดหาบริการเช่ารถยนต์ หรือ บริการจองโรงแรมที่พัก
  • การบริการฉุกเฉินทางการแพทย์

   บริการให้คำแนะนำด้านการแพทย์ทางโทรศัพท์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานรักษาพยาบาล บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน
  เงื่อนไข
  1. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ เฉพาะสมาชิก BLUE MEMBER ที่ยังคงสถานะการเป็นสมาชิกอยู่ โดยรับสิทธิ์ผ่าน BLUE MEMBER SERVICE โทร. *1806 (ฟรี)
  2. การบริการนี้จะให้บริการทุกที่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ยกเว้นตามเกาะต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงเกาะภูเก็ตและสมุย
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด คลิก

  บริการสมาชิกตลอดการเดินทาง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการบริการดังกล่าวจะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น สมาชิกจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมดตามจริง โดยมีบริการต่าง ๆ ดังนี้
  • บริการข้อมูลเส้นทางการเดินทางทั่วประเทศ

   อุ่นใจในทุกการเดินทางกับบริการข้อมูลเส้นทางการเดินทางทั่วประเทศ คอยบริการลูกค้าตลอดการเดินทาง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง
  • บริการจัดจองตั๋วเพื่อความบันเทิงต่าง ๆ

   บริการจองตั๋วภาพยนตร์, บัตรชมคอนเสิร์ต, งานแสดงต่าง ๆ
  • บริการการแนะนำและจัดจองโรงแรมที่พัก และร้านอาหาร

   บริการจองโรงแรมที่พัก โรงแรมชั้นนำทั้งภายในและต่างประเทศ และบริการจองที่นั่งสำหรับร้านอาหารชั้นนำ
  • บริการประสานงานติดต่อรถเช่า

   บริการจัดหาเช่ารถยนต์ เลือกเช่ารถแบบขับเอง กับ บริษัทรถเช่า ชั้นนำหลากหลาย และมีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย และจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญหลากหลาย เช่น Thai Rent A Car, Budget Thailand, Avis Thailand, VIG Car Rent
  เงื่อนไข
  1. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ เฉพาะสมาชิก BLUE MEMBER ที่ยังคงสถานการณ์เป็นสมาชิกอยู่ โดยรับสิทธิ์ผ่าน BLUE MEMBER SERVICE โทร. *1806 (ฟรี) ให้บริการโดย บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด
  2. การบริการนี้จะให้บริการทุกที่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ยกเว้นตามเกาะต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงเกาะภูเก็ตและสมุย
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

  บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้น และจัดหาบุคคลกรที่มีความชำนาญไปยัง ที่พักอาศัยภายในหนึ่งชั่วโมง พร้อมออกค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 1,500 บาท ในแต่ละกรณีฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าบริการต่างๆ ซึ่งรวมถึงค่าแรงงาน ค่าอะไหล่ชิ้นส่วนของกรณีฉุกเฉินนั้นๆ (*ยกเว้นกรณีที่กุญแจรถยนต์สูญหาย)
  • กรณีฉุกเฉินของระบบไฟฟ้าภายในบ้าน (อันเกิดจากการลัดวงจรหรือฟ้าผ่า)
  • กรณีฉุกเฉินของระบบท่อประปา และท่อน้ำทิ้ง
  • กรณีฉุกเฉินของการสูญหายของกุญแจที่พักอาศัย
  • กรณีฉุกเฉินของเครื่องปรับอากาศ
  • กรณีฉุกเฉินของการกำจัดสัตว์ที่สร้างความรำคาญใจ
  • กรณีการรั่วซึมของน้ำจากหลังคา

  เงื่อนไข : ผลประโยชน์ความคุ้มครองของแต่ละกรณีฉุกเฉินสูงสุด 1 ครั้งต่อปีเท่านั้น ให้บริการโดย บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด

  เงื่อนไข
  1. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ เฉพาะสมาชิก BLUE MEMBER ที่ยังคงสถานการณ์เป็นสมาชิกอยู่ โดยรับสิทธิ์ผ่าน BLUE MEMBER SERVICE โทร. *1806 (ฟรี) ให้บริการโดย บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด
  2. การบริการนี้จะให้บริการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

  บริการพิเศษหากมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันหรือ การได้รับความบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินจากการเดินทางภายในประเทศ ครอบคลุมบริการดังนี้
  • บริการให้คำปรึกษาหรือแนะนำเบื้อง รวมถึงการแจ้งรายชื่อสถานพยาบาลในบริเวณใกล้เคียง
  • การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ หรือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ไปยังสถานพยาบาลที่ใกล้เคียงที่สุด
  • การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ หรือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ไปยังสถานพยาบาลที่เหมาะสมตามความเห็นของแพทย์
  เงื่อนไข
  1. ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ เฉพาะสมาชิก BLUE MEMBER ที่ยังคงสถานการณ์เป็นสมาชิกอยู่ โดยรับสิทธิ์ผ่าน BLUE MEMBER SERVICE โทร. *1806 (ฟรี) ให้บริการโดย บริษัท เอนนี่แวร์ ทู โก จำกัด
  2. การบริการนี้จะให้บริการทุกที่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ยกเว้นตามเกาะต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงเกาะภูเก็ตและสมุย
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

  รับสิทธิ์ใช้บริการฟรี 12 เดือน ให้คุณดูแลคนที่คุณห่วงใย อยู่ใกล้ทุกเวลา (มูลค่า 708 บาท)
  เงื่อนไข
  1. กดรับสิทธิ์ฟรี *140*627# โทรออก รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
  2. สิทธิ์ใช้บริการฟรี 12 เดือน ต่อเมื่อยังคงสถานะ BLUE MEMBER อยู่อย่างต่อเนื่อง
  3. ข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่เว็บไซต์กำหนด
  4. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  บริการจัดส่งซิมทดแทน ฟรี : กรณีที่ซิมการ์ดชำรุดหรือสูญหายในประเทศ ภายใน 24 ชั่วโมง (กรุงเทพและปริมณฑล) และ 48 ชั่วโมง (ต่างจังหวัด)
  เงื่อนไข
  1. เพื่อความปลอดภัย สงวนบริการจัดส่งซิมทดแทน เฉพาะผู้จดทะเบียน หรือผู้ใช้บริการติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น
  2. จัดส่งทาง Messenger เฉพาะลูกค้าที่อยู่ในเขต กรุงเทพฯ, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และนนทบุรี เท่านั้น สามารถจัดส่งได้ทุกวัน โดยมีระยะเวลาการจัดส่ง ดั้งนี้
   กรณีติดต่อก่อนเวลา 17.00 น. จะจัดส่งภายใน 6 ชม.
   กรณีติดต่อหลังเวลา 17.00 น. จะจัดส่งวันถัดไป (เริ่มตั้งแต่ 08.30น.)
  3. จัดส่งทางไปรษณีย์แบบ EMS กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด โดยมีระยะเวลาการจัดส่งภายใน 2 วันทำการ

  • Call Free Service

   บริการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ และแก้ปัญหาการใช้งานตลอดการเดินทางในต่างประเทศ ติดต่อกลับศูนย์บริการสมาชิก BLUE MEMBER ผ่านเบอร์ดีแทค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โทร +662 202 8100 ตลอด 24 ชม. ทุกวัน บริการนี้จะติดตามคุณไปทุกประเทศที่คุณไป
  • บริการ SIM Replacement

   จัดส่งซิมทดแทน กรณีซิมการ์ดชำรุดหรือสูญหายในต่างประเทศ ภายใน 3 วัน
  เงื่อนไข
  1. เพื่อความปลอดภัย สงวนบริการจัดส่งซิมทดแทน เฉพาะผู้จดทะเบียน หรือผู้ใช้บริการติดต่อด้วยตนเองเท่านั้น
  2. จัดส่งภายใน 3 วัน ผ่านบริการของ DHL

  BLUE LIFESTYLE

  BLUE LIFESTYLE

  ให้ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณ คือความพิเศษ กับสิทธิพิเศษหลายหลายจากพันธมิตรชั้นนำ
  พร้อมเสิร์ฟทุกความต้องการ ด้วยสิทธิพิเศษและส่วนลดที่เข้าถึงไลฟ์สไตล์ที่เป็นตัวคุณ ทั้ง Dining, Beauty, Travel, Entertainment และ Shopping เพื่อ Blue Member เท่านั้น

  รับฟรี เครื่องดื่ม 1 แก้ว
  รับส่วนลด 50% เครื่องดื่ม
  รับส่วนลด 10% ค่าอาหาร เมื่อทานครบ 800 บาท
  เงื่อนไข
  1. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงาน และแสดงข้อความในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน
  2. รับสิทธิ์ ฟรี เครื่องดื่ม 1 แก้ว จำกัด 1,500 สิทธิ์/เดือน และรับสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง/เดือน
  3. รับส่วนลด 50% เครื่องดื่ม จำกัด 1,500 สิทธิ์/เดือน และรับสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง/เดือน
  4. รับส่วนลด 10% ค่าอาหาร เมื่อทานครบ 800 บาท และรับสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง/วัน
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
  6. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับการใช้สิทธิ์ จากการ capture หน้าจอ
  7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด สามารถตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในร้านค้า
  8. สาขา Central Embassy/MahaNakorn Cube/Park Ventures/Emquartier/Sathorn Square/The Crystral/All Seasons CRC Tower/FYI Center
  วันนี้ – 31 ธ.ค. 60

  รับฟรี เครื่องดื่มร้อน / เย็น เมนู Espresso, Café Latte, Cappuccino, หรือ Flat White (เฉพาะสาขา สนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ)
  รับฟรี Egg Benedict (ยกเว้น สาขาสนามบิน)
  รับส่วนลด 50% สำหรับเมนูเครื่องดื่มใดก็ได้ (ยกเว้นแอลกอฮอล์)
  เงื่อนไข
  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า BLUE MEMBER
  2. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ
  3. รับฟรี เครื่องดื่มร้อน / เย็น เมนู Espresso, Café Latte, Cappuccino, หรือ Flat White จำกัด 200 สิทธิ์ / เดือน โดย 1 แก้ว / สิทธิ์ / หมายเลข / เดือน / 2 สนามบิน
  4. รับฟรี Egg Benedict จำกัด 500 สิทธิ์/เดือน โดย 1 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน
  5. รับส่วนลด 50% สำหรับเมนูเครื่องดื่มทุกประเภท (ยกเว้นแอลกอฮอล์) จำกัด 5,000 สิทธิ์/เดือน โดย 1 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน (สาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น สาขาสนามบิน)
  6. หรับส่วนลด 50% สำหรับเมนูเครื่องดื่มทุกประเภท (ยกเว้นแอลกอฮอล์) จำกัด 2,000 สิทธิ์/เดือน โดย 1 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน/2 สนามบิน (เฉพาะ สาขาสนามบินดอนเมือง และสนามบินสุวรรณภูมิ)
  7. 1 หมายเลข สามารถเลือกรับสิทธิพิเศษได้ 1 สิทธิพิเศษ / วัน
  8. สิทธิพิเศษเฉพาะรับประทานภายในร้านเท่านั้น
  9. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  10. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอหรือการทุจริตใด ๆ
  11. ข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
  12. สิทธิพิเศษเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น ยกเว้น สาขาแอร์พอร์ต
  13. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  14. สาขา
   กรุงเทพฯ: Ekamai/Baan Rajprasong/Riverside Plaza/The Hive/The Maze/Convent Rd./208 Wireless Rd./Chatrium Sathon
   เชียงใหม่: Thapae
   หัวหิน: Hilton Hua-Hin Resort & Spa/Blúport Hua Hin
   พัทยา: Royal Garden Plaza/North Pattaya/TukCom/Harbor Pattaya
   ภูเก็ต: Turtle Village/Jungceylon/Banana Walk/Jungceylon 2/Beach Point Phuket
   สมุย: Samui/Central Festival Samui
  วันนี้ – 31 ธ.ค. 60

  รับฟรี Spicy Pork Chop
  เงื่อนไข
  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า BLUE MEMBER
  2. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ
  3. รับฟรี Spicy Pork Chop จำกัด 500 สิทธิ์ / เดือน โดย 1 สิทธิ์ / หมายเลข / เดือน (สิทธิพิเศษ เฉพาะเดือน สิงหาคม 2560 เท่านั้น)
  4. สิทธิพิเศษเฉพาะรับประทานภายในร้านเท่านั้น
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  6. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอหรือการทุจริตใด ๆ
  7. ข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
  8. สิทธิพิเศษเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น ยกเว้น สาขาแอร์พอร์ต
  9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. สาขา
   กรุงเทพฯ: Ekamai/Baan Rajprasong/Riverside Plaza/The Hive/The Maze/Convent Rd./208 Wireless Rd./Chatrium Sathon
   เชียงใหม่: Thapae
   หัวหิน: Hilton Hua-Hin Resort & Spa/Blúport Hua Hin
   พัทยา: Royal Garden Plaza/North Pattaya/TukCom/Harbor Pattaya
   ภูเก็ต: Turtle Village/Jungceylon/Banana Walk/Jungceylon 2/Beach Point Phuket สมุย: Samui/Central Festival Samui
  วันนี้ – 31 ส.ค. 60

  รับฟรี ไอศกรีมโคน มูลค่า 89 บาท
  รับส่วนลด 50% Smoothberry จากมูลค่าสูงสุด 130 บาท
  เงื่อนไข
  1. Smoothberry รสชาติใดก็ได้ ยกเว้น Absolute green tea
  2. ซื้อ Smoothberry เพียง 89 บาท จำกัด 3,000 สิทธิ์ / เดือน โดย 1 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน
  3. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ที่ร้านค้าต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ
  4. รับฟรี ไอศกรีมโคน จำกัด 1,000 สิทธิ์/เดือน โดย 1สิทธิ์/หมายเลข/เดือน
  5. รับส่วนลด 50% Smoothberry จำกัด 2,000 สิทธิ์/เดือน โดย 1สิทธิ์/หมายเลข/เดือน
  6. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  7. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอหรือการทุจริตใด ๆ
  8. ข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
  9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  10. สาขาที่ร่วมรายการ เอสพลานาด รัชดา / ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต / เจ อเวนิว (ทองหล่อ) / เมเจอร์ รัชโยธิน / เมกา บางนา / ปิยรมณ์ เพลส / สยาม พารากอน / ดิ อเวนิว / สีลม คอมเพล็ก / เซ็นทรัล เวสเกต / ซีคอน สแควร์ / เซ็นทรัล อีสวิลล์ / เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า
  1 มี.ค. – 31 ม.ค. 61

  พิเศษ สำหรับลูกค้า BLUE MEMBER บริการรถรับส่งผ่านแอพพลิเคชั่น Uber จากที่พักถึงสนามบิน 300 บาท รับสิทธิ์ได้ 2 ครั้ง/ปี กดรับสิทธิ์ฟรี *140*937# โทรออก กรอกรหัสและใช้งาน Uber คลิก
  เงื่อนไข
  1. จำกัด 1,000 สิทธิ์/เดือน
  2. สิทธิ์ 2 ครั้ง/ปี นับจากวันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 60
  3. สำรองการใช้สิทธิ์โดยกด *140*937# เพื่อรับ Code และ รับสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่น Uber เท่านั้น
  4. เส้นทางเดินทางสามารถใช้ได้จากที่พักสู่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง (ไม่รวมค่าทางด่วน)
  5. สามารถใช้ได้กับบริการของ UberX และ UberBlack
  6. ไม่สามารถใช้ร่วมโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
  7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
  วิธีการ Add Promotion Code
  1. หากยังไม่มีแอพพลิเคชั่น Uber ดาวน์โหลดได้ที่ iOS AppStore หรือ Android Play Store
  2. ลงทะเบียนใช้แอพพลิเคชั่น
  3. เลือกเมนู Payment > Add Promo / Gift Code
  4. กรอก Code จากข้อความที่ได้รับจากการสำรองสิทธิ์ และกด Add
  5. ตรวจสอบ Promotion Code ที่ Add ผ่านเมนู Payment > Promotions
  วิธีเรียกใช้บริการ Uber
  1. เลือกสถานที่ต้นทางของคุณ และ Set Pickup Location
  2. เลือกประเภทรถที่ใช้บริการที่คุณต้องการ
  3. เมื่อคนขับกำลังมารับ แอพจะแจ้งข้อมูลรถและคนขับของคุณ
  วันนี้ – 31 ธ.ค. 60

  บริการเมสเซ็นเจอร์ส่วนตัวฟรี ในวงเงิน 300 บาท สำหรับ ส่งเอกสาร พัสดุ เก็บเช็ค วางบิล
  รับส่วนลด 20% ในการใช้บริการครั้งต่อไป
  เงื่อนไข
  1. รับสิทธิ์กดรหัส *140*934# โทรออก บริการเมสเซ็นเจอร์ส่วนตัวฟรี ในวงเงิน 300 บาท หรือ กดรหัส *140*935# โทรออก รับส่วนลด 20% ในการใช้บริการครั้งต่อไป และ รับสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่น SKOOTAR เท่านั้น
  2. รับฟรีวงเงิน 300 บาท ได้ 1ครั้ง/เดือน โดยจำกัดสิทธิ์ 1,000 สิทธิ์/เดือน
  3. รับส่วนลด 20% ในการใช้บริการครั้งต่อไป โดยจำกัดสิทธิ์ 3,000 สิทธิ์/เดือน
  4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการ กำหนด
  วิธีการใช้ Application SKOOTAR
  1. กดรับรหัสโปรโมชั่นผ่านทาง USSD
  2. ดาวน์โหลดฟรีจาก App Store, Play Store หรือเข้า SKOOTAR.com
  3. กำหนดจุดรับ-ส่ง และกรอกรายละเอียดงาน
  4. กรอกรหัสโปรโมชั่นที่ได้รับจากนั้นกดสั่งงาน
  วันนี้ – 31 ธ.ค. 60

  รับส่วนลด 100 บาท เมื่อเติมน้ำมันครบ 1,000 บาท
  รับฟรี! น้ำดื่ม 1 ขวด ขนาด 1.5 ลิตร เมื่อเติมน้ำมันครบ 300 บาท
  เงื่อนไข
  1. รับส่วนลด 100 บาท เมื่อเติมน้ำมัน 1,000 บาทขึ้นไป จำกัด 250 สิทธิ์/สัปดาห์ โดย 1 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน
  2. รับฟรี น้ำดื่ม เมื่อเติมน้ำมัน 300 บาทขึ้นไป จำกัด 7,500 สิทธิ์/สัปดาห์ โดย 1 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน
  3. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ
  4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  5. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอหรือการทุจริตใด ๆ
  6. ข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
  7. สิทธิพิเศษเฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
  8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  9. ทุกสาขาที่ร่วมรายการยกเว้น สาขาสาขารัชดาฯ – ขาเข้า, สาขาบ่อพลับ และ สาขาที่จำหน่ายเฉพาะ NGV และ LPG
  วันนี้ - 30 พ.ย. 60

  1. รับส่วนลด 50% สำหรับที่นั่ง First Class ทุกรอบ ทุกระบบ ณ โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ที่ร่วมรายการ ดังนี้
  • Emprive Cineclub ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
  • SF World Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
  • SFX เซ็นทรัลพระราม 9
  • SFX เซ็นทรัลลาดพร้าว
  • SFX เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
  • SFX เซ็นทรัลพัทยาบีช
  • SFX เซ็นทรัล ภูเก็ต
  • SFX เดอะ คริสตัล เอกมัย – รามอินทรา
  2. รับส่วนลด 50 % สำหรับที่นั่ง Executive Suite และที่นั่ง Executive ทุกระบบการฉาย ที่โรงภาพยนตร์ EMPRIVE’ CINECLUB ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม ช้อปปิ้ง คอมเพล็กซ์
  3. รับปริมาณ Popcorn เพิ่ม! เมื่อซื้อ Popcorn จากขนาดปกติ ทุกสาขา ยกเว้น Big C ปราจีนบุรี

  เงื่อนไข
  1. รับส่วนลด 50% สำหรับที่นั่ง First Class จำกัด 2,000 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน โดย จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน
  2. รับส่วนลด 50% สำหรับที่นั่ง Executive Suite และ Executive จำกัด 200 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน โดย จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน
  3. รับปริมาณ Popcorn เพิ่ม! เมื่อซื้อ Popcorn จากขนาดปกติ จำกัด 3,500 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน โดย จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน
  4. กรุณากดรับสิทธิ์ก่อนใช้บริการต่อเจ้าหน้าที่โรงภาพยนตร์ ณ จุดขาย Concession และแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  6. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอหรือการทุจริตใด ๆ
  7. ข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
  8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงภาพยนตร์กำหนด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในโรงภาพยนตร์
  9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  วันนี้ – 31 ม.ค. 61

  1. สิทธิพิเศษที่ คิง เพาเวอร์ สาขาสนามบินสุวรรณภูมิ และ สนามบินภูเก็ต
   • รับส่วนลด 800 บาท เมื่อช้อปครบ 4,000 บาท ขึ้นไป
  2. สิทธิพิเศษที่ คิง เพาเวอร์ สาขา สนามบินดอนเมือง
   • รับส่วนลด 600 บาท เมื่อช้อปครบ 3,000 บาท ขึ้นไป
  3. สิทธิพิเศษที่ คิง เพาเวอร์ สาขา POP-UP STORE รางน้ำ, ศรีวารี ,พัทยา และ ภูเก็ต
   • รับส่วนลด 500 บาท เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท ขึ้นไป
   • พิเศษ สำหรับลูกค้า BLUE MEMBER 100 ท่านแรก / สาขา รับฟรี Gift Voucher 1,000 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000 บาท ขึ้นไป
   • สำหรับลูกค้า BLUE MEMBER ลำดับถัดไป รับฟรี Gift Voucher 500 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000 บาท ขึ้นไป
  เงื่อนไข
  1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า BLUE MEMBER
  2. จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลข/แคมเปญ/3 สนามบิน (สนามบินสุวรรณภูมิ, สนามบินภูเก็ต และ สนามบินดอนเมือง)
  3. รับส่วนลด 800 บาท เมื่อช้อปครบ 4,000 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ ร่วมที่ คิง เพาเวอร์ สาขา สนามบินสุวรรณภูมิ และ สนามบินภูเก็ต
  4. รับส่วนลด 600 บาท เมื่อช้อปครบ 3,000 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ ร่วมที่ คิง เพาเวอร์ สาขา สนามบินดอนเมือง
  5. จำกัด 1 สิทธิ์/หมายเลข/แคมเปญ/ 4 สาขา (คิง เพาเวอร์ สาขา POP-UP STORE รางน้ำ, ศรีวารี ,พัทยา และ ภูเก็ต)
  6. รับส่วนลด 500 บาท เมื่อช้อปครบ 5,000 บาท ขึ้นไป / ใบเสร็จ/4 สาขา
  7. ลูกค้า BLUE MEMBER รับฟรี Gift Voucher 1,000 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000 บาท / ใบเสร็จ จำกัด 100 สิทธิ์/สาขา/เดือน
  8. ลูกค้า BLUE MEMBER ลำดับถัดไป รับฟรี Gift Voucher 500 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000 บาท ขึ้นไป
  9. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรับสิทธิ์ที่ร้านค้าต่อหน้าพนักงานและแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอ
  10. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดจากบัตรสมาชิก คิง เพาเวอร์ ได้
  11. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
  12. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอหรือการทุจริตใด ๆ
  13. ข้อกำหนด และเงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
  14. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  15 ก.ค. – 30 ก.ย. 60

  รับ Gift Voucher มูลค่า 500 บาท เมื่อช้อปครบ 1,000 บาทขึ้นไป ในห้างสรรพสินค้า Emporium – EmQuartier – Paragon
  เงื่อนไข
  1. รวบรวมใบเสร็จรับเงิน(ภายในวันเดียวกัน) ครบ 1,000 บาทขึ้นไป แลกรับ Gift Voucher ได้ ณ จุดบริการลูกค้า
  2. ก่อนรับสิทธิ์ กรุณากดรหัส *140# กดโทรออก (ฟรี) เพื่อแสดงสถานะสมาชิก BLUE MEMBER ต่อหน้าพนักงาน และแสดงข้อความในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่าน เพื่อรับสิทธิ์
  3. จำกัดรวม 1,000 สิทธิ์/เดือน และรับสิทธิ์ได้ 1 ครั้ง/เดือน
  4. ไม่สามารถใช้ร่วมโปรโมชั่นอื่น ๆ ได้
  5. ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับการใช้สิทธิ์ จากการ capture หน้าจอ
  6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ห้างฯ กำหนด สามารถตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมได้จากสื่อประชาสัมพันธ์ภายในห้างฯ
  วันนี้ – 31 ธ.ค. 60

  Hua Hin Marriott Resort & Spa

  รับส่วนลด 20% จากราคา Best Available Rates สำหรับห้องพัก Superior, Deluxe Sea View และ Deluxe Pool Terrace (ส่วนลดใช้ได้เฉพาะห้องพักเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวันหยุดต่อเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach

  รับส่วนลด 20% จากราคา Best Available Rates สำหรับห้องพัก Premium Pool View, Premium Pool Access, Beachfront One Bedroom Plunge Pool Suite (ส่วนลดใช้ได้เฉพาะห้องพักเท่านั้น และไม่สามารถใช้ได้ระหว่างวันหยุดต่อเนื่องและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

  เงื่อนไข
  1. ส่วนลด 20 % จากราคาที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของโรงแรม
  2. เข้าพักได้ตั้งแต่ วันที่  1 ก.ย. 59
  3. ส่วนลดใช้ได้เฉพาะห้องพักเท่านั้น
  4. สำรองห้องพักต่อเนื่องได้สูงสุด 3 วันต่อการจอง
  5. สำรองและสอบถามห้องพักผ่านทางโทรศัพท์
  6. Hua Hin Marriott Resort & Spa  โทร. 032-904-666 หรือผ่านทางอีเมลbookhuahin@marriott.com
  7. Phuket Marriott Resort and Spa, Nai Yang Beach โทร. 076-625-555หรือผ่านทางอีเมล booknaiyangbeach@marriott.com
  8. พร้อมแจ้งรหัสที่ได้จากการกดรับสิทธิ์กับ เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้สามารถกดรับรหัสได้ที่ *140*945# (ฟรี)
  9. ก่อนเข้าใช้บริการ กรุณาแสดงสิทธิ์การเป็นสมาชิกโดยกด *140# แล้วแสดงข้อความในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านกับพนักงาน
  10. ห้องพักจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักว่างในขณะที่ทำการสำรอง
  11. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  12. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  13. สามารถใช้สิทธ์ส่วนลดได้หนึ่งห้องต่อหนึ่งสมาชิกเท่านั้น
  วันนี้ – 30 ก.ย. 60

  รับส่วนลดห้องพัก 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า สำหรับ 2 ท่าน
  Pool Suite (East) One Bedroom with Ocean View
  Low season 30,000 บาท (ราคาเต็ม 54,602 บาท)
  High season 38,000 บาท (ราคาเต็ม 68,846 บาท)
  Luxury Pool Villa One Bedroom with Ocean View
  Low season 46,800 บาท (ราคาเต็ม 84,989 บาท)
  High season 62,000 บาท (ราคาเต็ม 112,765 บาท)
  Pool Suite (West) One Bedroom with Ocean View
  Low season 25,000 บาท (ราคาเต็ม 45,106 บาท)
  High season 32,800 บาท (ราคาเต็ม 59,350 บาท)
  Penthouse One Bedroom with Ocean View
  Low season 36,600 บาท (ราคาเต็ม 66,472 บาท)
  High season 48,500 บาท (ราคาเต็ม 87,838 บาท)
  เงื่อนไข
  1. ราคาห้องพักขึ้นอยู่กับช่วงเวลา Low season: วันนี้ - 31 ต.ค. 59 และ 17 เม.ย. - 31 ต.ค. 60, High season: 1 พ.ย. - 19 ธ.ค. 59 และ 11 ม.ค. – 12เม.ย. 60
  2. ราคาข้างต้นเป็นราคาสุทธิรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าบริการแล้ว
  3. ส่วนลดนี้สำหรับคนไทย หรือผู้มีใบอนุญาตทำงานในไทยเท่านั้น
  4. สำรองและสอบถามห้องพักผ่านทางโทรศัพท์ โทร. 076-371-000 หรือผ่านทางอีเมล chill@sripanwa.com พร้อมแจ้งรหัสที่ได้จากการกดรับสิทธิ์กับเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้สามารถกดรับรหัสได้ที่ *140*917# (ฟรี)
  5. ก่อนเข้าใช้บริการ กรุณาแสดงสิทธิ์การเป็นสมาชิกโดยกด *140# แล้วแสดงข้อความในโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท่านกับพนักงาน
  6. กรุณาสำรองห้องล่วงหน้า อย่างน้อย 15 วัน
  7. ห้องพักมีจำนวนจำกัด ขึ้นอยู่กับจำนวนห้องพักที่ว่างในขณะที่ทำการสำรอง
  1 พ.ย. 59 – 31 ต.ค. 60

  คุณสามารถรับสิทธิ์ GOLD MEMBER, SILVER MEMBER และสิทธิ์ลูกค้าดีแทคทุกคนได้

  คลิกเพื่อดูสิทธิ์

  ดูสิทธิพิเศษจากร้านค้าชั้นนำ กว่า 20,000 ร้านค้า คลิกที่นี่
  หรือ ดาวน์โหลด dtac app ที่นี่ เพื่อรับสิทธิพิเศษจากร้านค้ามากมาย พร้อมตรวจสอบสถานะของคุณได้ง่าย ๆ