button survey
dtac device outlet

dtac device outlet

สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต Grade B มีตำหนิภายนอกเพียงเล็กน้อย
เป็นเครื่องใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งาน


iPhone (Grade B ลดราคาพิเศษ!)

สินค้ามีจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบสินค้าที่สาขาอีกครั้ง
 

iPhone 4 8GBiPhone 5 16GBiPhone 5 32GBiPhone 5 64GB

ราคาเครื่อง Grade B
11,000
(บาท)
จาก 14,100 บาท

 

ราคาเครื่อง Grade B
20,500
(บาท)
จาก 24,555 บาท

 

ราคาเครื่อง Grade B
22,500
(บาท)
จาก 28,255 บาท

 

ราคาเครื่อง Grade B
24,400
(บาท)
จาก 31,955 บาท

 

ราคาผ่อน 0% นาน 6 เดือน
เมื่อซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ

1,833
(บาท)
ราคาผ่อน 0% นาน 6 เดือน
เมื่อซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ

3,417
(บาท)
ราคาผ่อน 0% นาน 6 เดือน
เมื่อซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ

3,750
(บาท)
ราคาผ่อน 0% นาน 6 เดือน
เมื่อซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ

4,067
(บาท)


The new iPad (Grade B ลดราคาพิเศษ!)

สินค้ามีจำนวนจำกัด กรุณาตรวจสอบสินค้าที่สาขาอีกครั้ง


The new iPad 16GBThe new iPad 32GBThe new iPad 64GB

ราคาเครื่อง Grade B
15,000
(บาท)
จาก 19,500 บาท

 

ราคาเครื่อง Grade B
17,000
(บาท)
จาก 22,500 บาท

 

ราคาเครื่อง Grade B
19,000
(บาท)
จาก 25,500 บาท

 

ราคาผ่อน 0% นาน 6 เดือน
เมื่อซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ

2,500
(บาท)
ราคาผ่อน 0% นาน 6 เดือน
เมื่อซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ

2,833
(บาท)
ราคาผ่อน 0% นาน 6 เดือน
เมื่อซื้อเครื่องพร้อมแพ็กเกจ

3,167
(บาท)

เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการซื้อและการรับประกันสินค้า Grade B
 1. ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าในราคาพิเศษได้ เมื่อซื้อเครื่องเปล่าหรือซื้อพร้อมสมัครแพ็กเกจที่กำหนด
 2. การรับประกันคุณภาพของสินค้า จะครอบคลุมในกรณีที่สินค้ามีความผิดปกติเกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องเท่านั้น
 3. การรับประกันจะรับประกันตามระยะเวลาที่ระบุในใบรับประกัน นับจากวันที่ซื้อตามใบเสร็จรับเงิน เป็นระยะเวลาประกัน 1 ปี
  1. หากลูกค้าไม่พอใจในสภาพของสินค้า (Cosmetic) สามารถเปิดดูสินค้าได้อีก 1 เครื่องเท่านั้น นอกเหนือจากนี้ทางดีแทคขอสงวนสิทธิ์ในการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า
  2. กรณีที่ลูกค้าตรวจรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเครื่องได้ 
 4. การรับประกันคุณภาพของสินค้าไม่ครอบคลุมกรณีดังต่อไปนี้
  1. สินค้าที่เสียหายอันเกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ผิดวัตถุประสงค์หรือผิดไปจากการใช้งานปกติ
  2. สินค้าที่เสียหายจากความชื้น น้ำ สารเคมี หรือของเหลวทุกชนิด ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ซึ่งทำให้ indicator วัดความชื้นเปลี่ยนสถานะจากสีขาวเป็นสีแดง ซึ่งส่งผลทำให้การทำงานของอุปกรณ์ผิดปกติไปจากเดิม
  3. สินค้าที่เสียหายจากการตก หล่น กระแทก จนทำให้สินค้าไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
  4. สินค้าที่เสียหายอันเกิดจากการชาร์จแบตเตอรี่ผิดวิธี/ Port ชาร์จ บิดหัก งอ 
  5. สินค้าที่เสียหายอันเกิดจากการดัดแปลง แก้ไข หรือซ่อมแซมเครื่องและอุปกรณ์เสริมทุกชิ้น
  6. สินค้าที่เสียหายอันเกิดจากการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ประกอบอื่นใดที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตราฐานจากผู้ผลิต
  7. สินค้าที่เสียหายอันเกิดจากรอยขีดข่วน โค้งงอ แตกร้าว หรือแตกหักในลักษณะต่างๆ
  8. สินค้าที่เสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ อุบัติเหตุ การโจรกรรม หรือภัยธรรมชาติต่างๆ
  9. สินค้าที่เสียหายอันเกิดจากสัตว์หรือแมลงต่างๆ
  10. การดัดแปลงแก้ไข software , hardware ใฟ้ผิดปกติไปจากผู้ผลิต
 5. เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ Device by dtac นี้มีผลบังคับใช้เฉพาะสินค้าที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท เท่านั้น 
 6. เงื่อนไขการประกันเครื่องโทรศัพท์ (สินค้า) เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของผู้ผลิต โดยจะรับประกันตามเงื่อนไขดังกล่าวเป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อสินค้า   
 7. หากกรณีสินค้าอยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพหรือนอกระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ ลูกค้าสามารถเข้ารับการบริการหลังการขายได้โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริการดังกล่าว ซึ่งแตกต่างตามอาการและข้อกำหนดของผู้ผลิต 
 8. ดีแทคขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธให้บริการใดๆ กับสินค้าที่มีสภาพการทำงานปกติ ไม่แสดงอาการติดขัด หรือขัดข้องในการทำงานแต่อย่างใดและสินค้าที่อยู่นอกเงื่อนไขการรับประกันคุณภาพของผู้ผลิต

เงื่อนไขการผ่อนชำระ
 1. สำหรับลูกค้าดีแทคระบบรายเดือนทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ ที่ซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ (IMEI ของดีแทคเท่านั้น) และใช้บริการหรือสมัครแพ็กเกจรายเดือนตามที่บริษัทฯกำหนด ดังนี้
  1. iPhone สามารถผ่อนชำระได้เมื่อซื้อพร้อมสมัครแพ็กเกจรายเดือน iPhone S/M/L , Super Deal, iPhone Best Deal หรือ Smartphone พร้อมใช้บริการนาน 3 รอบบิลติดต่อกันนับจากวันที่ซื้อ
  2. Smartphone และ Tablet อื่น ๆ จะต้องมีหรือสมัครแพ็กเกจหลัก หรือแพ็กเกจเสริม หรือสมัครบริการซิมเสริม (MultiSIM) ที่มี dtac internet มูลค่าเท่ากับหรือมากกว่า 199 บาทต่อเดือน พร้อมใช้บริการนาน 3 รอบบิลติดต่อกันนับจากวันซื้อ
 2. ลูกค้าสามารถเลือกผ่อนชำระ 0% เป็นเวลา 6 เดือน ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ เฉพาะร้านค้าที่กำหนด
 3. ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และผู้ให้บริการบัตรเครดิตกำหนด หากมีปัญหาเรื่องการให้บริการทางการเงิน กรุณาติดต่อผู้ให้บริการบัตรเครดิตโดยตรง ทั้งนี้ บริษัทฯ และผู้ให้บริการบัตรเครดิตขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตลอดจนข้อผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพ์โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ และผู้ให้บริการบัตรเครดิตถือเป็นที่สิ้นสุด

อ่านหน้านี้แล้วคุณอยากบอกเพื่อนว่า