iPhone 8 พร้อมรับข้อเสนอสุดคุ้มที่ดีแทค

สั่งซื้อ iPhone 8 ที่ dtac | online store พร้อมจัดส่งฟรีถึงบ้าน

ลูกค้าดีแทคลดสูงสุด 5,000 บาท
ลูกค้าย้ายค่ายรับส่วนลดเพิ่ม 1,500 บาท คลิกย้ายค่าย

ผ่อน 0% สูงสุด 24 เดือน และโปรโมชั่นเครดิตเงินคืน
จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

iPhone 8
iPhone 8
Space Gray

* เบอร์ดีแทครายเดือนที่จะรับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษต้องไม่ติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น


Loading ...

เงื่อนไขการซื้อเครื่องแบบชำระเงินออนไลน์ จัดส่งฟรีทั่วประเทศ ผ่าน dtac | online store

 1. iPhone 8 และ iPhone 8 Plus ราคาพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าดีแทคแบบรายเดือนประเภทบุคคลธรรมดา
  • - ลูกค้าดีแทคแบบเติมเงินต้องเปลี่ยนเป็นระบบรายเดือน ให้เรียบร้อยก่อนรับสิทธิสั่งซื้อในราคาพิเศษ
  • - ลูกค้าเครือข่ายอื่นต้องเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเป็นดีแทคแบบรายเดือนให้เรียบร้อยก่อนรับสิทธิจองซื้อในราคาพิเศษ
 2. โปรโมชั่นราคาพิเศษ สำหรับลูกดีแทครายเดือนที่ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่อเนื่องเป็นเวลา 9 เดือน (สัญญา 9 เดือน) กรณีที่ติดสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น หรือติดสัญญาการเปลี่ยนแพ็กเกจ ส่วนลดแพ็กเกจพิเศษในรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • - รับส่วนลดค่าเครื่อง 5,000 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 2,500 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 1,099 บาทต่อเดือนขึ้นไป ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 250 บาทนาน 10 เดือน
  • - รับส่วนลดค่าเครื่อง 3,000 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 1,500 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 899 บาทต่อเดือนขึ้นไป ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 150 บาทนาน 10 เดือน
  • - รับส่วนลดค่าเครื่อง 2,000 บาท พร้อมชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า 1,200 บาท (ยังไม่รวม VAT 7%) ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 599 บาทต่อเดือนขึ้นไป ค่าบริการรายเดือนที่ชำระล่วงหน้าจะถูกแบ่งเป็นส่วนลดค่าบริการรายเดือน 100 บาทนาน 12 เดือน
  • - รับส่วนลดค่าเครื่อง 1,500 บาท ไม่มีค่าบริการรายเดือนล่วงหน้า ลูกค้าต้องมีหรือสมัครแพ็คเกจรายเดือนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 599 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 3. กรณีผู้ใช้บริการ โอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินส่วนลด สำหรับระยะสัญญา 9 เดือน เป็นการชำระเงินจำนวน 6,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) / กรณีส่วนลดที่ได้รับมีมูลค่าต่ำกว่าค่าเรียกคืนที่กำหนดข้างต้น  บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าปรับเท่ากับส่วนลดค่าเครื่องตามที่ได้รับ
 4. จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 บัตรประชาชนต่อ 1 เครื่อง และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 5. สงวนสิทธิ์การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และยกเลิก เมื่อลูกค้ายืนยันการสั่งซื้อโดยระบุรุ่น ความจุ และสี แล้ว ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องตกลงยอมรับตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด
 6. ดีแทคออนไลน์สโตร์ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก/ทำให้เป็นโมฆะ ต่อคำสั่งซื้อที่ต้องสงสัยว่าทุจริตหรือเข้าค่ายว่าทุจริตโดยไม่จำเป็นต้องแจ้ง/แสดงหลักฐานให้ทราบ
 7. หากสินค้าชำรุด เสียหายก่อนได้รับสินค้า หรือเปิดใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทันทีที่พบปัญหา หรือ ติดต่อนำสินค้าพร้อมใบเสร็จรับเงิน มาที่ศูนย์บริการดีแทคใกล้บ้าน ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า โดยความเสียหายหรือชำรุดนั้นต้องไม่ได้เกิดจากสาเหตุของการใช้งาน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขแพ็กเกจรายเดือน

แพ็กเกจ Super Non-Stop เล่นเน็ตได้ไม่มีหยุด พร้อมรับเน็ตเพิ่มฟรีทุกแพ็ก ใช้ไม่หมดทบไปเดือนหน้าได้


แพ็กเกจ Super Non-Stop 599

 1. ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 599 บาท (รอบบิลที่ 1 –12)
 2. โทรฟรีทุกเครือข่าย 300 นาที/รอบบิล ส่วนเกิน 1.5 บาท/นาที
 3. ใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G (ความเร็วสูงสุดที่ 100/42 Mbps) 16 GB/รอบบิล ใช้ไม่หมดทบไปเดือนหน้า และ dtac wifi ไม่จำกัด
 4. เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนดในข้อ.4 จะถูกปรับลดความเร็วสูงสุด 384 kbps
 5. SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย


แพ็กเกจ Super Non-Stop 899

 1. ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 899 บาท (รอบบิลที่ 1 –12)
 2. โทรฟรีทุกเครือข่าย 400 นาที/รอบบิล ส่วนเกิน 1.5 บาท/นาที
 3. ใช้อินเทอร์เน็ต 4G/3G (ความเร็วสูงสุดที่ 100/42 Mbps) 30 GB/รอบบิล ใช้ไม่หมดทบไปเดือนหน้า และ dtac wifi ไม่จำกัด
 4. เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนดในข้อ.4 จะถูกปรับลดความเร็วสูงสุด 384 kbps
 5. SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย


แพ็กเกจ Super Non-Stop 1,099

 1. รอบบิลที่ 1 – 12 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 1,099 บาท
 2. รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 600 นาที/รอบบิล คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 3. ส่วนเกินค่าโทรคิด 1.5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 4. รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบต่อเนื่องโดยการใช้งาน 4G ความเร็วสูงสุดที่ 100 Mbps และ 3G ความเร็วสูงสุดที่ 42 Mbps ฟรี 40 GB/รอบบิล และ dtac wifi ไม่จำกัด
 5. เมื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตครบตามปริมาณที่กำหนดในข้อ.4 การใช้งานอินเทอร์เน็ตจะถูกปรับลดความเร็วสูงสุด 384 kbps
 6. SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย

แพ็กเกจรายเดือน Go No Limit เน็ตไม่อั้น ไม่ลดสปีด โทรฟรีเบอร์ดีแทคไม่อั้น


แพ็กเกจ Go No Limit 699

 1. รอบบิลที่ 1 –12 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 699 บาท
 2. ส่วนเกินค่าโทรคิด 1.5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 3. รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบไม่จำกัดโดยการใช้งานความเร็วสูงสุดที่ 6 Mbps นาน 12 รอบบิล dtac wifi ไม่จำกัด
 4. SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย


แพ็กเกจ Go No Limit 899

 1. รอบบิลที่ 1 –12 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 899 บาท
 2. รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 300 นาที/รอบบิล คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)พร้อมรับสิทธิ์โทรฟรีเบอร์ดีแทค ตลอด 24 ชั่วโมง สูงสุดครั้งละ 60 นาที (ตั้งแต่นาทีที่ 61 คิดค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท)
 3. ส่วนเกินค่าโทรคิด 1.5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 4. รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบไม่จำกัดโดยการใช้งานความเร็วสูงสุดที่ 6 Mbps นาน 12 รอบบิล dtac wifi ไม่จำกัด
 5. SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย


แพ็กเกจ Go No Limit 1,299

 1. รอบบิลที่ 1 –12 ค่าบริการเหมาจ่ายขั้นต่ำรอบบิลละ 1,299 บาท
 2. รับสิทธิ์โทรฟรีทุกเครือข่าย 500 นาที/รอบบิล คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)พร้อมรับสิทธิ์โทรฟรีเบอร์ดีแทค ตลอด 24 ชั่วโมง สูงสุดครั้งละ 60 นาที (ตั้งแต่นาทีที่ 61 คิดค่าบริการนาทีละ 1.50 บาท)
 3. ส่วนเกินค่าโทรคิด 1.5 บาท/นาที ทุกเครือข่าย คิดเป็นนาที (เศษของนาทีคิดเป็น 1 นาที)
 4. รับสิทธิ์ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการใช้งานแบบไม่จำกัดโดยการใช้งานความเร็วสูงสุดที่ 10 Mbps นาน 12 รอบบิล dtac wifi ไม่จำกัด
 5. SMS 3 บาท/ข้อความ/เลขหมาย และค่าบริการเสริม MMS 5 บาท/ข้อความ/เลขหมาย
บัตรเครดิต


บัตรเครดิต/บัตรเดบิต กสิกรไทย
โปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืน
โปรโมชั่นผ่อนชำระ
ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน หรือ 10 เดือน

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 3%* เมื่อแบ่งจ่าย iPhone8 / iPhone 8 Plus 0% นาน 10 เดือน
ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 10%* เพียงแลกคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ

โปรโมชั่นชำระเต็มจำนวน

ต่อที่ 1 รับบัตรกำนัลสเวนเซ่นส์ มูลค่า 100 บาท
เพียงใส่ รหัส SWENSEN100
เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตทุกรุ่นผ่าน dtac | online store
และเลือกชำระเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตกสิกรไทย
( จำนวนจำกัดเพียง 100 สิทธิ์ ตลอดรายการ )

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7%
รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อช้อปครบ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป   
รับเครดิตเงินคืน 7% เมื่อช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป    
(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,050 บาท/ท่านตลอดรายการ) 

ต่อที่ 3 แลกคะแนนเท่ายอดซื้อ รับเครดิตเงินคืน 10%
เมื่อแลกคะแนน KBank Reward Point เท่ายอดซื้อ
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
โปรโมชั่นผ่อนชำระ
เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตด้วยบัตรเครดิตกสิกร
10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

ต่อที่ 1 รับเครดิตเงินคืน 3%* เมื่อแบ่งจ่าย iPhone8 / iPhone 8 Plus 0% นาน 10 เดือน
ลงทะเบียน SMS รับสิทธิ์เครดิตเงินคืน พิมพ์ PDO วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3 บาท)
ตัวอย่าง พิมพ์ PDO 123456788888 35000

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืน 10%* เพียงแลกคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ
ลงทะเบียน SMS แลกคะแนน พิมพ์ GW (วรรค) หมายเลขบัตรครดิต 12 หลัก สุดท้าย (วรรค) จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ 3  บาท)
ตัวอย่าง ยอดแบ่งจ่ายที่ 35,000 บาท พิมพ์ GW 123456788888 35000

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 - 15 มกราคม 2561

โปรโมชั่นชำระเต็มจำนวน
สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนก่อนทำรายการชำระเต็มจำนวนเท่านั้น

ต่อที่ 1  รับบัตรกำนัลสเวนเซ่นส์ มูลค่า 100 บาท
บัตรกำนัลสเวนเซ่นส์ มีมูลค่า 100 บาท ใช้แลกซื้อไอศกรีมและ
เครื่องดื่มที่สเวนเซ่น ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561

ต่อที่ 2 รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7%
ลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยส่ง SMS พิมพ์ OL เว้นวรรค ตามด้วย
หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
ส่งมาที่ 45458888 (ครั้งละ 3 บาท)

ต่อที่ 3 รับเครดิตเงินคืน 10%
ลงทะเบียน SMS แลกคะแนน พิมพ์ OP (วรรค)
หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลัก สุดท้าย (วรรค)
จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 4545888
(ครั้งละ 3  บาท) รอข้อความตอบรับจากระบบ
จึงถือว่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 0 2888 8888
บัตรเครดิต


บัตรเครดิตกรุงศรีฯ และในเครือ
โปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืน
โปรโมชั่นผ่อนชำระ
ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 24 เดือน (เฉพาะบัตรกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์)
ผ่อนชำระ 0% นาน 6 เดือน หรือ 10 เดือน (บัตรเครดิตกรุงศรีฯ และในเครือ)

เครดิตเงินคืนสำหรับยอดผ่อนชำระ
รับเครดิตเงินคืน 950 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 25,000 - 29,999 บาท ต่อเซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 1,200 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 30,000 – 34,999 บาท ต่อเซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท เมื่อมียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 35,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
โปรโมชั่นผ่อนชำระ
เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตด้วยบัตรเครดิตและบัตรเครดิตกรุงศรี 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน
สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนก่อนทำรายการผ่อนชำระเท่านั้น
เพียงส่ง SMS ลงทะเบียนรับสิทธิ์พิมพ์ ONL เว้นวรรค
ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักติดกัน
ส่ง SMS มาที่หมายเลข 061-404-5555 รอรับข้อความ
ตอบกลับ “ท่านได้ลงทะเบียนแคมเปญ ONL เรียบร้อยแล้ว”
จึงถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
สูงสุด  7,500 บาท ต่อหมายเลขบัญชีหลัก/ตลอดรายการ

1 ตุลาคม 60 – 31 มกราคม 61
บัตรเครดิต


บัตรเครดิตเคทีซี
โปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืน
โปรโมชั่นแบ่งชำระ
1. แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน
2. รับเครดิตเงินคืน เมื่อแบ่งชำระ iPhone 8 หรือ iPhone 8 Plus ด้วยบัตรเคทีซี
 • - บัตร VISA รับเครดิตเงินคืน 2.5%
 • - บัตรอื่นๆ (Master Card, JCB) รับเครดิตเงินคืน 1%

3. แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*
เมื่อใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS
โดยคำนวณเงินคืน 15% จากจำนวนคะแนนที่แลก
(คะแนนขั้นต่า 2,000 คะแนน แต่ไม่เกินราคาสินค้า)
เมื่อลงทะเบียนผ่าน SMS ที่เบอร์ 0613845000 ภายในวันที่ซื้อสินค้า

โปรโมชั่นชำระเต็มจำนวน
แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%*
เมื่อใช้คะแนนสะสม Forever Rewards เท่ากับยอดค่าใช้จ่ายออนไลน์ต่อรายการ
เมื่อลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/shoponline
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
โปรโมชั่นผ่อนชำระ
สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนก่อนทำรายการผ่อนชำระ iPhone 8
หรือ iPhone 8 Plus ด้วยบัตรเคทีซีเท่านั้น

วิธีลงทะเบียนร่วมรายการ
ส่ง SMS ลงทะเบียนส่งมาที่ 0613845000 ภายในวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น
(1 ครั้ง ต่อการแบ่งชาระ 1 รายการ) ค่าส่งครั้งละ 3 บาท
พิมพ์ P8 เว้นวรรค ตำมด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ตามด้วย #
และจำนวนคะแนนที่ต้องกำรแลก เช่น 2000, 2500
(หากไม่ประสงค์แลกคะแนน ให้ใส่จำนวนคะแนนเป็น 0 )
และจะได้รับข้อความตอบกลับเมื่อลงทะเบียนสาเร็จ

* ต้องส่ง SMS ร่วมรายการทุกกรณี
ถึงแม้จะไม่ต้องการแลกคะแนนก็ตาม
เพื่อได้รับสิทธิ์เครดิตเงินคืนในส่วนแรก*


ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561

โปรโมชั่นชำระเต็มจำนวน
ลงทะเบียนยืนยันการรับสิทธิ์เครดิตเงินคืนผ่านเว็บ KTC คลิกลงทะเบียน

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 ธันวาคม 2560
บัตรเครดิต

บัตรเครดิต
ธนาคารกรุงเทพ

โปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืน
โปรโมชั่นผ่อนชำระ
ผ่อนชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน

ช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 300 บาท
หรือ
แลกคะแนนสะสมเท่ายอดราคาสินค้ารับเครดิตเงินคืน 14%
ช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
รับเครดิตเงินคืน 800 บาท
หรือ
แลกคะแนนสะสมเท่ายอดราคาสินค้ารับเครดิตเงินคืน 18%
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
โปรโมชั่นผ่อนชำระ
เมื่อช้อปสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
การลงทะเบียนรับสิทธิ์แลกคะแนนสะสมรับเครดิตเงินคืน 14% และ 18%
พิมพ BSMP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก
ส่ง SMS มาที่ 4712922 (ครั้งละ 3 บาท)
รอรับข้อความตอบกลับจึงถือว่าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 5,400 บาท ต่อท่าน/ตลอดรายการ

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 60 – 31 มกราคม 61

คำถามที่พบบ่อย