แฮปปี้ ราชรถมาเกย

เปิดซิม 1 เบอร์รับ 1 สิทธิ์
เติมเงินทุก 50 บาทรับ 1 สิทธิ์
ซื้อโปรเสริม 9 บาทขึ้นไป รับ 2 สิทธิ์
รางวัลใหญ่
รางวัลประจำสัปดาห์
เช็กสิทธิ์สะสมประจำสัปดาห์ง่าย ๆ โทร *599# ฟรี หรือ dtac application (สำหรับ iOs หรือ Android) หรือ คลิกเลย
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี
รางวัลใหญ่ Mercedes-Benz รุ่น CLS 250 AMG Premium มูลค่า 5.41 ล้านบาท จำนวน 1 รางวัล พรี! ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าน้ำมัน 1 ปี คนขับ 1 ปี
รายชื่อผู้โชคดี
คุณบัณฑิต ปิ่นเกต
08 7503 6xxx

รางวัลประจำสัปดาห์ Mercedes-Benz รุ่น CLA 180 Urban มูลค่า 2.47 ล้านบาท จำนวน 8 รางวัล ฟรี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าน้ำมัน 1 ปี

เบนซ์คันที่ 1
วันที่ 5 พ.ย. 58


คุณทรรศวรรณ์ จันกิมฮะ
(09 4949 7XXX)

เบนซ์คันที่ 2
วันที่ 13 พ.ย. 58


คุณวายุ โยธิโน
(09 9023 1XXX)

เบนซ์คันที่ 3
วันที่ 20 พ.ย. 58


คุณวิรัตน์ พรมถิ่น
(08 7426 3XXX)

เบนซ์คันที่ 4
วันที่ 27 พ.ย. 58


คุณสมคิด พุทธาคุณเจริญ
(09 9057 4XXX)

เบนซ์คันที่ 5
วันที่ 4 ธ.ค. 58


คุณอภิวัฒน์ นุ่มพุ่ม
(08 0545 6XXX)

เบนซ์คันที่ 6
วันที่ 14 ธ.ค. 58


คุณนัยนา รุจิวงศ์
(09 9382 2XXX)

เบนซ์คันที่ 7
วันที่ 18 ธ.ค. 58


คุณสุรศักดิ์ สง่างาม
(06 2070 7XXX)

เบนซ์คันที่ 8
วันที่ 25 ธ.ค. 58


คุณณัฐกานต์ ซอประดับเพชร
(06 1916 8XXX)

เงื่อนไขและกติกา
 1. ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินเครือข่ายดีแทค ไตรเน็ต สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้ ตั้งแต่วันที่ 26 ต.ค. - 25 ธ.ค. 58
 2. ผู้ร่วมรายการจะได้รับสิทธิ์เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขาย ดังนี้
  • ซื้อและลงทะเบียนซิม พร้อมเปิดใช้บริการซิมแฮปปี้ใหม่ ทุกซิม รับ 1 สิทธิ์
  • เติมเงินทุก 50 บาท รับ 1 สิทธิ์ ทุกช่องทาง ยกเว้นการเติมเงินจากเบอร์รายเดือน และบริการใจดีให้โอน
  • สมัครแพ็กเกจเสริมค่าโทรหรืออินเทอร์เน็ต ราคาตั้งแต่ 9 บาทขึ้นไป รับ 2 สิทธิ์
 3. ลุ้นรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น CLA 180 Urban พร้อมประกันภัยชั้น 1 และบัตรเติมน้ำมันปตท. ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 8 รางวัล และรถยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์ รุ่น CLS 250 AMG Premium พร้อมประกันภัยชั้น 1 และบัตรเติมน้ำมันปตท. และค่าจ้างพนักงานขับรถ ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่าของรางวัลทั้งหมด 25,202,000 บาท (ภาพรถยนต์ตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น)
 4. บริษัทฯ จะนำเลขหมายโทรศัพท์พิมพ์เป็นชิ้นส่วนเพื่อจับรางวัล 9 ครั้ง ในวันที่ 5 พ.ย., 12 พ.ย., 19 พ.ย., 26 พ.ย., 3 ธ.ค., 11 ธ.ค., 17 ธ.ค., 24 ธ.ค. และ 29 ธ.ค. 58 จับรางวัล ณ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
 5. ประกาศผลการจับรางวัลในวันที่ 5 พ.ย., 13 พ.ย., 20 พ.ย., 27 พ.ย., 4 ธ.ค., 14 ธ.ค., 18 ธ.ค., 25 ธ.ค., 30 ธ.ค. 58 ทางเว็บไซต์ http://dtac.co.th/s/dreamcar และจะทำการติดต่อผู้โชคดีโดยตรงทางเลขหมายโทรศัพท์ที่ร่วมรายการ
 6. ผู้โชคดีสามารถตรวจสอบการประกาศผลรางวัลได้ภายใน 5 วันนับจากวันจับสลากของแต่ละสัปดาห์ ทั้งนี้บริษัทฯ จะติดต่อผู้โชคดีตามรายชื่อเพื่อแจ้งผลและแจ้งรายละเอียดการรับรางวัล
 7. ผู้โชคดีจะต้องติดต่อบริษัทฯ เพื่อยืนยันการรับของรางวัลภายใน 5 วันทำการ (วันจันทร์ - วันศุกร์) นับจากวันที่ทราบผล หากพ้นกำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีรายถัดไป
 8. ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมีสถานภาพเป็นผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินเครือข่ายดีแทค ไตรเน็ต (ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมนิติบุคคล) และจะต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการตามที่กฎหมายกำหนด โดยมียอดเงินคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1 บาท ณ วันที่ได้รับของรางวัล โดยจะต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนา 1 ชุด และหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบเติมเงินที่ใช้บริการมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัทฯ ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในแต่ละครั้ง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และจะมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดีสำรองตามลำดับ กรณีรับมอบของรางวัลโดยผู้แทน กรุณานำหนังสือมอบอำนาจและบัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นมอบอำนาจและรับรองสำเนา) และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการประชาสัมพันธ์ภาพถ่ายและรายชื่อผู้โชคดี
 9. ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้นตลอดรายการ ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่น ๆ ได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
 10. บริษัทฯ มีสิทธิ์จับรายชื่อสำรองไว้ สำหรับกรณีมีผู้โชคดีซ้ำซ้อนกัน หรือผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลต้องถูกตัดสิทธิ์จากการรับรางวัล เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามกติกาและเงื่อนไขของการจับรางวัลที่กำหนดไว้
 11. บริษัทฯ จะเป็นผู้ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของของรางวัล
 12. สำหรับรางวัลการให้บริการพนักงานขับรถระยะเวลา 1 ปี บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะการปฏิบัติงานระหว่าง 8.30 น. ถึง 17.30 น. ภายในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สำหรับกรณีที่ผู้ที่ได้รับรางวัลใช้บริการพนักงานขับรถล่วงเวลาและในวันหยุด รวมถึงค่าเบี้ยเลี้ยงค้างคืน และค่าที่พัก
 13. บริษัทฯ จะทำการรวบรวมกระดาษชิ้นส่วนของผู้ร่วมรายการทั้งหมดในแต่ละรอบ นำมาใส่รวมกันในภาชนะใบเดียวกัน มองเห็นได้เด่นชัดในทั่วบริเวณการจับรางวัล และทำการคลุกเคล้าชิ้นส่วนให้ทั่วกันโยนขึ้นไปบนอากาศ และให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่น่าเชื่อถือจับชิ้นส่วนทีละชิ้นต่อหน้าคณะกรรมการและสักขีพยาน
 14. พนักงานและครอบครัวของบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด รวมทั้งบริษัทในเครือ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมรายการได้
 15. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในภาพถ่ายและ/หรือเสียงของผู้โชคดี โดยถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทฯ สามารถนำไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือจ่ายค่าตอบแทน
 16. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อคุณภาพของรางวัล ซึ่งจะเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิตและ/หรือผู้ให้บริการโดยตรง
 17. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลในมูลค่าเท่าเดิมหรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 19. ใบอนุญาตเลขที่ 500246/2558, เลขที่ 500248/2558, เลขที่ 500250/2558, เลขที่ 500252/2558, เลขที่ 500254/2558, เลขที่ 500256/2558, เลขที่ 500258/2558, เลขที่ 500260/2558, เลขที่ 500262/2558 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชน