แพ็กดูหนังสุดคุ้ม dtac combo plus

ลูกค้าดีแทคซื้อแพ็กดูหนังสุดคุ้ม
dtac combo plus
พร้อมลุ้นเที่ยวฟรีถึงฝรั่งเศส!

สิทธิพิเศษเฉพาะบน

รีบหน่อย 8 ก.พ. – 7 พ.ค. 61 เท่านั้น
ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ

รับสิทธิ์ง่าย ๆ คลิกเลย!

แพ็กเกจหนังสุดคุ้ม มีให้เลือก 5 แบบ

dtac combo plus 289 บาท 
(จากปกติ 570 บาท)

 • ตั๋วชมภาพยนตร์ 2 ใบ สำหรับที่นั่ง Deluxe ทุกเรื่อง ทุกรอบ ในระบบปกติ 2D พร้อม Combo Set ไซส์ M (ป๊อปคอร์น ไซส์ Medium และเครื่องดื่ม 22 ออนซ์)
  สาขาที่ร่วมรายการ : โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive Cineclub และ SFC Big C ปราจีนบุรี)

dtac combo plus 329 บาท 
(จากปกติ 610 บาท)

 • ตั๋วชมภาพยนตร์ 2 ใบ สำหรับที่นั่ง Premium ทุกเรื่อง ทุกรอบ ในระบบปกติ 2D พร้อมCombo Set ไซส์ M (ป๊อปคอร์น ไซส์ Medium และเครื่องดื่ม 22 ออนซ์)
  สาขาที่ร่วมรายการ : โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา (ยกเว้น Emprive Cineclub และ SFC Big C ปราจีนบุรี)

dtac combo plus Executive 500 บาท 
(จากปกติ 800 บาท)

 • ตั๋วชมภาพยนตร์ 2 ใบ สำหรับที่นั่ง Executive ในระบบปกติ 2D
  สาขาที่ร่วมรายการ : โรงภาพยนตร์ Emprive' Cineclub Emporium และ โรงภาพยนตร์ SFX CINEMA The Crystal เอกมัย-รามอินทรา

dtac combo plus First Class 1,400 บาท 
(จากปกติ 1,600 บาท)

 • ตั๋วชมภาพยนตร์ 2 ใบ สำหรับที่นั่ง First Class ในระบบปกติ 2D
  สาขาที่ร่วมรายการ : โรงภาพยนตร์ Emprive Cineclub และโรงภาพยนตร์ SF World และ SFX ทุกสาขา (ยกเว้น SFX เมญ่า เชียงใหม่)

dtac combo plus MX4D 650 บาท 
(จากปกติ 1,000 บาท)

 • ตั๋วชมภาพยนตร์ 2 ใบ สำหรับที่นั่ง MX4D
  สาขาที่ร่วมรายการ : โรงภาพยนตร์ SF WORLD CINEMA Central World และ โรงภาพยนตร์ SFX CINEMA เซ็นทรัลพลาซ่านครราชสีมา

พิเศษ! รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล มูลค่ารวมกว่า 1,780,000 บาท

รางวัลที่ 1 แพ็กเกจทัวร์ปารีส-เฟรนช์ ริเวียร่า ประเทศฝรั่งเศส 6 วัน 4 คืน พร้อมตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รางวัลละ 2 ที่นั่ง มูลค่า 300,000 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 1,500,000 บาท (กำหนดการเดินทางภายในเดือนมิถุนายน 2561)

รอบการประกาศผลรางวัล รายชื่อผู้โชคดี หมายเลขดีแทค
ครั้งที่ 1 : 12/03/2561 นาย สิทธิศักดิ์ โอภากุลชนก 087-799-XXXX
น.ส. รัชดาพร คูคำ 089-926-XXXX
ครั้งที่ 2 : 06/04/2561 นาย สิทธิเดช อ่อนนุ่ม 081-402-XXXX
น.ส. ณัฎฐณิชา กองจันดา 097-956-XXXX
ครั้งที่ 3 : 14/05/2561 นาย อธิคม สมใจนึก 085-121-XXXX

รางวัลที่ 2 SF Movie Gift Voucher ที่นั่ง First Class (10 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 8,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 160,000 บาท

รายชื่อผู้โชคดี หมายเลขดีแทค
คุณสุรัตน์สวดี ปราบรัตน์ 094794xxxx
คุณรังสิมันต์ รอดอร่าม 082482xxxx
คุณพรรณสุดา ตรีทศายุธ 085087xxxx
คุณกัญญาวีร์ คำแก้ว 094635xxxx
คุณสราวุธ ชุ่มสวัสดิ์ 087727xxxx
คุณภิรญา ปทุมวัฒนศรี 090724xxxx
คุณกัญวรา อินเรือง 061724xxxx
คุณคณิต อินสว่าง 081486xxxx
คุณพิชญ์สิณี จรรยาศิริกุล 092249xxxx
คุณสาธร ขัติแก้ว 094330xxxx
MISS JEAN CANLAS 089724xxxx
คุณนนทพร มี้เจริญ 089605xxxx
คุณแววดาว คงเมือง 086966xxxx
คุณปัทมาภรณ์ บุญประกาศิต 082463xxxx
คุณปริณฉัฏฐ์ หวงธนะภัณฑ์ 085113xxxx
คุณนพดล ทับทิม 085033xxxx
คุณสริญญา วรรณทอง 099289xxxx
คุณคมสัน ไชยวาน 061863xxxx
คุณวัชรา ปรือทอง 081674xxxx
คุณรจนา ไชยสาร 090731xxxx

รางวัลที่ 3 SF Movie Gift Voucher Deluxe Seat (10 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 2,400 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 120,000 บาท

รายชื่อผู้โชคดี หมายเลขดีแทค
คุณวุฒิศักดิ์ เวชพกฤษ์พิทักษ์ 084633xxxx
คุณนภาพร พระ สิงห์ 094885xxxx
คุณเอกลักษณ์ พิมพาภรณ์ 094558xxxx
คุณกรองกาญจน์ คงจันทร์ 089468xxxx
คุณประเวตย์ แขมภูเขียว 099465xxxx
MR.Renald parallag Villaluz 087378xxxx
คุณเกษราภรณ์ รักมิตร 062968xxxx
คุณปุณยนุช จิตสว่าง 082789xxxx
คุณภพพล พรหมเทพ 083419xxxx
คุณกฤชสร จำนงค์ 083542xxxx
คุณกัญญา นาคเกิด 094354xxxx
คุณภูริช พรสมบูรณ์ศิริ 087366xxxx
คุณรัชนก รถทอง 094547xxxx
คุณมนตรี พิมพิสนฑ์ 082838xxxx
คุณนัฐพล สายบุญสา 085304xxxx
คุณธัญชนก ตั้งตรงหฤทัย 080404xxxx
คุณพิมพ์สุภา เอื้อสกุลขคุณ 086867xxxx
คุณณัฐวุฒิ นำเบญจพล 081177xxxx
คุณวันวิสา คำยา 089711xxxx
คุณกวินธิดา ละม้าย 085197xxxx
คุณชาญณรงค์ บำเพ็ญกิจ 089754xxxx
คุณอรรถรัฐ เวียงอินทร์ 064747xxxx
คุณเชิญพร นาวานุเคราะห์ 085005xxxx
คุณธนกฤต อรรคฮาต 081954xxxx
คุณพัชรี ถือมาลา 086992xxxx
คุณลัทธพล ศรีเคน 087496xxxx
คุณธนาภรณ์ สุพรรณฝ่าย 085004xxxx
คุณกรรณิการ์ ลาแสดง 092167xxxx
คุณกรรณิกา สุมารสิงห์ 085004xxxx
คุณอัจฉรา ขนอม 094827xxxx
คุณช่อลดา บัวชุม 086996xxxx
คุณไมตรี เนียมทอง 087791xxxx
คุณธฤตมน พิกุล 094703xxxx
คุณจักรี น้อยกูด 062818xxxx
คุณพัชรมัย สงสอน 089442xxxx
คุณสุธิดา จันที 084600xxxx
คุณสุรพงษ์ มุ่ยฮะ 083552xxxx
คุณสุทธิ์ธิดา ดวงวิเศษมาตย์ 080414xxxx
คุณณัฐธิกานต์ ช่วยหนู 087468xxxx
คุณอภิชนม์ ภูมิกิตติสวัสดิ์ 091552xxxx
คุณธนวัฒน์ เมษสุวรรณกุล 094489xxxx
คุณเก่งกล้า เทพสาตรา 081435xxxx
คุณภควรรณ ธนาวโรตม์ 061969xxxx
คุณนฤภร พวงศรี 094391xxxx
คุณชรินทร์ ยิ่งรุ่งโรจน์ 094942xxxx
คุณวรกันยา พรหมพล 089433xxxx
คุณคณัสนันท์ แดงบาง 062926xxxx
คุณณัฐธิกาพัณ พุ่มศิริ 087535xxxx
คุณทองดี จิตรศิลป์เจริญ 085001xxxx
คุณเนติธร โครธโยธา 094493xxxx

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการรับสิทธิ์ซื้อแพ็กเกจ dtac combo plus

1) ไปที่จุดจำหน่ายตั๋ว ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ เอส เอฟ สาขาที่ร่วมรายการ
2) กดรับสิทธิ์ผ่าน dtac app และแสดงรหัสรับสิทธิ์ที่จุดจำหน่ายตั๋ว
ดาวน์โหลดแอพ คลิก

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทคระบบเติมเงินและรายเดือน ที่ซื้อแพ็กเกจ dtac combo plus ตั้งแต่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 – 7 พฤษภาคม 2561
 2. กรุณาแสดงสิทธิ์ก่อนใช้บริการ โดยกดรหัสรับสิทธิ์ผ่าน dtac app ต่อหน้าพนักงานที่จุดจำหน่ายตั๋ว และแสดงข้อความที่ได้รับบนหน้าจอโทรศัพท์เพื่อรับสิทธิ์ตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่พนักงานสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น
 3. งดรับสิทธิ์จากการถ่ายภาพหน้าจอโทรศัพท์มือถือหรือการทุจริตใด ๆ
 4. ลูกค้า 1 หมายเลข รับ 1 สิทธิลุ้นรางวัล และสามารถรับสิทธิลุ้นรางวัลได้ทุกเดือนตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (เฉพาะเดือนที่ลูกค้ามีการซื้อแพ็กเกจเท่านั้น)
 5. การจับรางวัลจะกระทำการจับรางวัล ต่อหน้าคณะกรรมการทุกฝ่าย เพื่อมอบโชคให้กับผู้ร่วมรายการ โดยจะกระทำการจับรางวัลจำนวน 3 ครั้ง
  • ครั้งที่ 1 : วันที่ 8 มี.ค 61 เวลา 14.00 น. จับรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล และประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 12 มี.ค. 61
  • ครั้งที่ 2 : วันที่ 4 เม.ย. 61 เวลา 14.00 น. จับรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล และประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 6 เม.ย. 61
  • ครั้งที่ 3 : วันที่ 10 พ.ค. 61 เวลา 14.00 น. จับรายชื่อผู้โชคดีรับรางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล, ผู้โชคดีรับรางวัลที่ 2 จำนวน 20 รางวัล, ผู้โชคดีรับรางวัลที่ 3 จำนวน 50 รางวัล และประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 14 พ.ค. 61
 6. จับรางวัล ณ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขา เลขที่ 30/39-50,30/639 อาคารเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ชั้น 7 หมู่ที่ 2 ถนนงามวงศ์วาน อำเภอปากเกร็ด ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 10110
 7. ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีผ่าน www.facebook.com/welovesf, LINE welovesf , www.sfcinemacity.com และ www.dtac.co.th/s/comboplus2018
 8. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ทางบริษัทฯ จะได้รับโทรศัพท์แจ้งให้ทราบภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศผล โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนําบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน / บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี พร้อมสําเนา อย่างละ 1 ชุด นำมาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคาร เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ชั้นที่ 10 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ในวันและเวลาเปิดทำการ คือ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ฝรั่งเศส ต้องติดต่อขอรับรางวัลภายในกำหนดเวลา 7 วันนับจากวันที่ประกาศผลแต่ละครั้ง หากผู้โชคดีไม่ติดต่อรับรางวัลภายในกำหนดเวลา ผู้จัดกิจกรรม (บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)) และ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จะมอบรางวัลให้ผู้ได้สิทธิ์สำรองต่อไป
 10. สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล นอกจากต้องแสดงเอกสารหลักฐานตามข้อ 9.แล้ว จะต้องคงสถานะภาพการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์มือถือดีแทคจนถึงวันประกาศผลผู้โชคดีซึ่งจดทะเบียนในชื่อนามสกุลที่ตรงกับชื่อที่ประกาศ มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยผู้ได้รับรางวัลจะต้องคงสถานภาพ
 11. กรณีมีหลักฐานแสดงไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือไม่ติดต่อรับรางวัลภายในกำหนดเวลา ถือว่าสละสิทธิ์ในรางวัลดังกล่าว โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาจัดการรางวัลตามที่เห็นสมควร และการพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 12. ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์รางวัลแพ็กเกจทัวร์ฝรั่งเศสให้กับผู้อื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 13. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 สามารถนำผู้ติดตามไปได้ 1 ท่านเท่านั้น โดยผู้ติดตาม มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี
 14. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 และผู้ติดตามต้องมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดี มีความสามารถในการดูแลตนเองและไม่เป็นภาระแก่ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือ โรคที่จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ดูแล
 15. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 และผู้ติดตาม ต้องให้ยินยอมและปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆของผู้จัดกิจกรรมตลอดการร่วมเดินทางในกิจกรรมนี้
 16. สำหรับรางวัลที่1 แพ็กเกจทัวร์ฝรั่งเศส ผู้โชคดีและผู้ร่วมเดินทางจะต้องส่งเอกสารให้ผู้จัดกิจกรรม ภายในเวลาที่กำหนด ในการขอทำเอกสารวีซ่าประเทศฝรั่งเศส บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการเปิดรับเอกสารจากผู้โชคดีและผู้ร่วมเดินทาง เพื่อให้บริษัทตัวแทนใช้ในการทำเรื่องขอวีซ่า หากผู้โชคดีไม่สามารถจัดส่งเอกสารให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด หรือในกรณีที่กระบวนการทำเอกสารวีซ่าท่านใดไม่ผ่าน จะถือว่าผู้โชคดีท่านนั้นสละสิทธิ์ในรางวัลดังกล่าว และผู้จัดกิจกรรมจะมอบรางวัลดังกล่าวให้ผู้ได้สิทธิ์สำรองในลำดับถัดไป
 17. กรณีผู้โชคดีและ/หรือผู้ร่วมเดินทาง ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศฝรั่งเศส ในทุกกรณี จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุดการไปทัวร์ประเทศฝรั่งเศสตามรางวัลที่ได้รับ โดยผู้โชคดีและ/หรือผู้ร่วมเดินทาง ไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายใด ๆ จากบริษัทฯ
 18. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ กรณีผู้โชคดีและ/หรือผู้ร่วมเดินทาง ไม่สามารถเดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง และไม่คืนเงินค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมใดๆ และมูลค่าของรางวัล ในทุกกรณี
 19. ผู้โชคดีต้องมีพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง
 20. ผู้ที่รับรางวัลแพ็กเกจทัวร์ฝรั่งเศส ต้องเดินทางในช่วงเวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น และสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 21. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่ถูกรางวัลเพียง 1 รางวัลตลอดรายการ โดยคณะกรรมการจะทำการจับชิ้นส่วนเพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทนต่อไป
 22. สำหรับรางวัลที่ 2 และ รางวัลที่ 3 ทาง บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้ทำการจัดส่งรางวัลให้กับผู้โชคดี ภายใน 45 วันนับจากวันที่ประกาศผลผู้โชคดี
 23. ผู้โชคดีได้รับรางวัล มูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งของสรรพากรที่ ทป.101/2544
 24. ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมูลค่าสิ่งของรางวัลที่ได้รับ ผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
 25. สิทธิ์การรับรางวัลและของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถโอน ขาย แลกเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด
 26. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 27. ผู้ได้รับรางวัลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นที่บริษัทกำหนด
 28. บริษัทมีสิทธิ์ในการนำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัล ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือนำไปใช้เพื่อการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจตามที่บริษัทเห็นสมควรโดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ให้แก่ผู้ได้รับรางวัล โดยผู้ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิ์เรียกร้องให้ได้มาซึ่งค่าตอบแทนเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น
 29. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรางวัล และการร่วมกิจกรรมนี้ไม่ว่า ณ เวลาใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งหรือได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมล่วงหน้า ผู้เข้าร่วมยอมรับในการตัดสินของบริษัทถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด และจะไม่ถือว่าการกระทำดังกล่าวทำให้ตนขาดประโยชน์หรือได้รับความเสียหายและจะไม่เรียกร้องให้บริษัทรับผิดชอบในค่าขาดประโยชน์หรือความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น
 30. พนักงานของบริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด / บริษัทตัวแทนโฆษณาที่เกี่ยวข้อง /คณะกรรมการดำเนินรายการ พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้