เติมเงินเท่าไหร่ ได้เน็ตฟรีเท่านั้น

ง่าย ๆ แค่เติมเงินดีแทค 100 บาทขึ้นไป ผ่าน Mobile banking, ATM, และเว็บไซต์ของธนาคาร
รับเน็ตฟรีเป็นเมกกะไบต์ เท่าจำนวนเงินที่เติม

พิเศษ! ลูกค้ากสิกรไทย รับเน็ตเพิ่มเป็น 2 เท่า

ราคาเติมเงิน
(บาท / ครั้ง)
รับเน็ตฟรี ลูกค้ากสิกรไทย
รับเน็ตเพิ่มเป็น 2 เท่า
100 100 MB 200 MB
200 200 MB 400 MB
300 300 MB 600 MB
400 400 MB 800 MB
500 500 MB 1000 MB
ตั้งแต่ 800 บาท ขึ้นไป 800 MB 1600 MB

** ราคาเติมเงินของแต่ละธนาคารแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของธนาคารนั้น ๆ

(รายละเอียด ช่องทางการเติมเงินผ่านธนาคาร คลิก)

  1. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม – 31 มีนาคม 2560
  2. เมื่อเติมเงิน 100 บาทขึ้นไปต่อครั้ง ผ่านทุกช่องทางของธนาคาร รับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตฟรี โดยจะได้รับสิทธิจำนวนเมกะไบต์ของอินเทอร์เน็ต เท่ากับ จำนวนเงินที่เติม เช่นเมื่อเติมเงิน 100 บาท ได้รับอินเทอร์เน็ตฟรี 100 เมกะไบต์
  3. พิเศษ! เฉพาะการเติมเงินผ่านช่องทางของธนาคารกสิกรไทย ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป รับสิทธิจำนวนเมกะไบต์เป็น 2 เท่าของจำนวนเงินที่เติม เช่นเมื่อเติมเงิน 100 บาท ได้รับอินเทอร์เน็ตฟรีเป็น 200 เมกะไบต์
  4. รับสิทธิอินเตอร์เน็ตฟรีสูงสุด 800 MB ต่อครั้ง พิเศษเฉพาะการเติมเงินผ่านช่องทางของธนาคารกสิกรไทย รับสิทธิสูงสุด 1600 MB ต่อครั้ง สิทธิฟรีอินเทอร์เน็ตใช้งานได้ 7 วัน โดยจะเริ่มใช้ได้หลังจากได้รับ SMS ยืนยัน และไม่สามารถแลกคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด รวมทั้งไม่สามารถทบยอดหรือโอนไปให้บุคคลอื่น
  5. แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตฟรี เมื่อใช้จำนวนเมกะไบต์ครบปริมาณสิทธิที่ได้รับ หรือใช้งานครบ 7 วัน ระบบจะคิดค่าบริการอินเทอร์เน็ตตามแพ็กเกจปัจจุบันที่ลูกค้าใช้งาน
  6. ตรวจสอบสิทธิการใช้งานอินเทอร์เน็ตคงเหลือ และวันหมดอายุแพ็กเกจด้วยตนเอง โทร *101*1# (ฟรี)
  7. แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตฟรี จะถูกเติมให้กับเลขหมายที่ได้รับการเติมเงินที่เป็นระบบดีแทคแบบเติมเงินเท่านั้น
  8. รับสิทธิแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตฟรีได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ตลอดระยะเวลาแคมเปญ เมื่อเติมเงินตามเงื่อนไข
  9. ธนาคารที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารซิตี้แบงก์ ธนาคารออมสิน ธนาคารธนชาติ ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารยูโอบี และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า