dtac phone Super Camera Series ถ่ายยังไงก็สวย

 • S2
 • M2
 • T2
 • โปรโมชั่น
เงื่อนไขราคาพิเศษ
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจดทะเบียนรายใหม่ ลูกค้าปัจจุบันประเภทบุคคลธรรมดา ผู้ใช้บริการเปลี่ยนจากแบบเติมเงินเป็นแบบรายเดือน และผู้ใช้บริการเปลี่ยนเครือข่ายใช้เบอร์เดิม
 • จำกัดสิทธิ์ผู้ใช้บริการ 1 เลขหมายบัตรประชาชนสามารถรับสิทธิ์ในการซื้อเครื่องราคาพิเศษได้ไม่เกิน 2 เครื่อง ( 1 หมายเลขรับสิทธิ์ได้ต่อ 1 เครื่อง)
 • ราคาเครื่องข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • สินค้ามีจำนวนจำกัดและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบ ณ ร้านค้าที่จัดจำหน่ายอีกครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการซื้อเครื่องราคาพิเศษแบบไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้า
 • รับส่วนลดค่าเครื่องโดยต้องสมัครหรือมีแพ็กเกจแบบรายเดือนเริ่มต้นตามที่กำหนด
 • ระยะสัญญา 12 เดือน
 • กรณีผู้ใช้บริการโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกบริการก่อนครบกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเป็นจำนวนเงินเท่ากับมูลค่าส่วนลดค่าเครื่องที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์
 • หมายเลขที่รับสิทธิ์ซื้อเครื่องราคาพิเศษต้องไม่มีสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น
เงื่อนไขการซื้อ dtac phone T2 ราคาพิเศษพร้อมสิทธิ์ รับฟรีเครื่องใหม่เมื่อใช้บริการครบ 12 เดือน
 • สิทธิพิเศษนี้เมื่อซื้อเครื่อง dtac phone T2 ราคาพิเศษแบบไม่ชำระค่าบริการรายเดือนล่วงหน้าพร้อมสมัครหรือมีแพ็กเกจรายเดือนเริ่มต้นมูลค่า 699 บาท
 • ลูกค้าต้องใช้บริการแพ็กเกจแบบรายเดือนมูลค่าเริ่มต้นตามเงื่อนไขที่กำหนด ให้ครบ 12 เดือน และเมื่อใช้บริการแพ็กเกจครบตามระยะเวลาที่กำหนด นำเครื่อง dtac phone T2 มารับสิทธิ์ส่วนลดในการซื้อเครื่องใหม่มูลค่า 3,000 บาทจากราคาปกติ ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ครบกำหนด โดยลูกค้ายังคงสถานะเป็นลูกค้าดีแทคแบบจดทะเบียนอยู่และต้องไม่มียอดค้างชำระ ณ วันที่มารับสิทธิ์ โดยผู้รับสิทธิ์ต้องคงมูลค่าแพ็กเกจเดิมต่อเนื่องอีก 12 เดือน (ระยะสัญญา 12 เดือน)
 • กรณีลูกค้าโอนสิทธิ์ ยกเลิกการใช้บริการ เปลี่ยนแปลงแพ็กเกจ ใช้บริการไม่ครบตามเวลาที่กำหนด หรือไม่มาใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด สิทธิ์ในการแลกซื้อและรับส่วนลดค่าเครื่องถือเป็นอันสิ้นสุดลง
 • เครื่อง dtac phone T2 ที่ลูกค้านำมารับสิทธิ์ต้องมีสภาพที่สามารถเปิดได้และเป็นเครื่องที่ซื้อจากดีแทคเท่านั้น
 • หมายเลขที่รับสิทธิ์แคมเปญ Up ต้องไม่มีสัญญาซื้อเครื่องราคาพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายอื่น
 • สิทธิ์แลกซื้อพร้อมส่วนลดค่าเครื่องไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้

รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ที่ซื้อโทรศัพท์มือถือ dtac phone 4G Super Camera Series ที่ร่วมรายการ และสมัครรับสิทธิ์ผ่านบริการด่วนพิเศษ ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2559 เท่านั้น

 • โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ dtac phone รุ่น S2 กดรับสิทธิ์ที่ *399*217# เพื่อรับสิทธิพิเศษ ดังนี้
  • เดือนที่ 1-10 จะได้รับโบนัส เดือนละ 250 บาท ใช้ได้นาน 30 วัน และสิทธิ์การใช้งาน Facebook และ LINE ฟรี นาน 30 วัน เมื่อมียอดเติมเงินสะสม 150 บาทต่อเดือน (นับตามรอบปฏิทิน)
 • โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ dtac phone รุ่น M2 กดรับสิทธิ์ที่ *399*218# เพื่อรับสิทธิพิเศษ ดังนี้
  • เดือนที่ 1-10 จะได้รับโบนัส เดือนละ 350 บาท ใช้ได้นาน 30 วัน และสิทธิ์การใช้งาน Facebook และ LINE ฟรี นาน 30 วัน เมื่อมียอดเติมเงินสะสม 150 บาทต่อเดือน (นับตามรอบปฏิทิน)
 • โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ dtac phone รุ่น T2 กดรับสิทธิ์ที่ *399*219# เพื่อรับสิทธิพิเศษ ดังนี้
  • เดือนที่ 1-10 จะได้รับโบนัส เดือนละ 400 บาท ใช้ได้นาน 30 วัน และสิทธิ์การใช้งาน Facebook และ LINE ฟรี นาน 30 วัน เมื่อมียอดเติมเงินสะสม 150 บาทต่อเดือน (นับตามรอบปฏิทิน)
 • ผู้ใช้บริการสามารถใช้โบนัสสำหรับโทร ส่งข้อความ และอินเทอร์เน็ต โดยคิดอัตราค่าบริการ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) หักจากกระเป๋าโบนัส ดังนี้
  • - ค่าโทรทุกเครือข่าย คิดนาทีละ 2 บาท
  • - ค่าบริการSMSทุกเครือข่าย คิดข้อความละ 2 บาทต่อเลขหมาย
  • - ค่าบริการMMSทุกเครือข่าย คิดข้อความละ 2 บาทต่อเลขหมาย
  • - ค่าบริการใช้งานอินเทอร์เน็ต 20 สตางค์ต่อเมกะไบท์
 • ผู้ใช้บริการจะสามารถเริ่มใช้โบนัส LINE และ Facebook ฟรีได้ หลังจากได้รับ SMS ยืนยันจากระบบก่อนเท่านั้น
 • ผู้เปิดใช้บริการสมาร์ทซิมจากดีแทคเติมเงินจะได้รับเลขหมายโทรศัพท์โดยอัตโนมัติทาง SMS ทั้งนี้ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดเลขหมายโทรศัพท์
 • อัตราค่าบริการ “สมาร์ทซิมจากดีแทคเติมเงิน” หลังได้รับการยืนยันทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากเปิดใช้บริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
  • - โทรทุกเครือข่าย คิดค่าโทรวินาทีละ 1.50 สตางค์
  • - ส่ง SMS ข้อความละ 2 บาทต่อเลขหมาย
  • - ส่ง MMS ข้อความละ 3 บาทต่อเลขหมาย
  • - บริการเสริมอินเทอร์เน็ต 1.99 บาทต่อเมกะไบท์
 • ศึกษาเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย รวมถึงการให้บริการแอปพลิเคชั่น Facebook และ LINE โทร. 1678 หรือ www.dtac.co.th
 1. บริการเสริม Facebook คือบริการที่ให้ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าใช้งาน Facebook ผ่านทาง http://m.facebook.com หรือบนโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น Facebook ผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือ 4G/3G/EDGE ของดีแทค
 2. สำหรับผู้ใช้บริการผ่าน Facebook Application ค่าบริการแอพพลิเคชั่น และค่าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook นี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
 3. การใช้ฟังก์ชั่น Check in ใน Facebook จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook นี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
 4. การใช้งานเว็บไซต์หรือลิงค์นอกเหนือจาก m.facebook.com จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม Facebook นี้ ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่
 5. ผู้ใช้บริการเครื่องโทรศัพท์ BlackBerry โดยไม่สมัครใช้บริการเสริม BlackBerry จะไม่สามารถใช้บริการ Facebook ผ่าน Facebook Application ได้ แต่สามารถใช้บริการผ่าน http://m.facebook.com โดยผ่าน APN WEB/ WAP ได้เท่านั้น
 6. บริการเสริม Facebook รองรับเฉพาะการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งาน Facebook ในต่างประเทศ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในแต่ละประเทศนั้น ๆ
 7. ผู้ใช้บริการต้องมีสถานภาพการใช้งานขณะใช้บริการ โดยมีเงินคงเหลือมากกว่า 0 บาท และวันคงเหลืออย่างน้อย 1 วัน
 1. บริการเสริม LINE คือบริการที่ให้ผู้ใช้บริการดีแทคแบบเติมเงิน สามารถเข้าใช้งานแชทหรือส่งข้อความ ส่งรูปภาพ/วิดีโอ ส่งข้อความเสียง ส่งสติกเกอร์ โพสต์บนกระดานข้อความ (Timeline) และสนทนากลุ่มได้แบบไม่จำกัด บนโทรศัพท์ที่รองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น LINE ผ่านการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตบนมือถือ 3G/EDGE ของดีแทค
 2. ค่าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น LINE จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม LINE ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 3. เวอร์ชันของแอพพลิเคชั่นและระบบปฏิบัติการที่รองรับการใช้งานบริการเสริม LINE คือ
  • 3.1. iOS: LINE version 3.7.1
  • 3.2. Android: LINE version 3.7.2
  • 3.3. Window phone: LINE version 2.4.1
 4. การใช้งาน share location, การเพิ่มเพื่อนโดยการเขย่าเครื่อง (shake it) จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม LINE ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถปิด Location ได้ โดยเข้าไปที่ Location Services -> เลือกที่ LINE -> OFF
 5. การใช้งาน Free call จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม LINE ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน
 6. ข้อความแจ้งเตือน หรือ Push Notification เมื่อมีผู้ใช้งานส่งข้อความ ส่งรูปภาพ/วิดีโอ ส่งข้อความเสียง หรือสนทนากลุ่ม มายังเครื่องของท่าน จะไม่รวมอยู่ในบริการเสริม LINE ผู้ใช้บริการจะถูกคิดค่าบริการตามโปรโมชั่นที่มีอยู่ โดยสามารถปิด Notification ได้ โดยเข้าไปที่ แอพพลิเคชั่น LINE, settings -> Notifications -> OFF
 7. ผู้ใช้บริการ Multi-SIM จะไม่สามารถสมัครใช้งานแพ็คเกจนี้ได้
 8. บริการเสริม LINE รองรับเฉพาะการใช้งานภายในประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้งาน LINE ในต่างประเทศ อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการในแต่ละประเทศนั้น ๆ
 1. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าบริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ค่าบริการข้ามแดนอัตโนมัติ บริการเสริม WAP, Audio Text บริการเลขหมายพิเศษ และบริการเสริมอื่นๆ นอกเหนือจากสิทธิ์ที่กล่าวข้างต้น
 2. กรณีโทรหาเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้โปรโมชั่นซิมครอบครัวตัวดีในเครือข่ายนาทีละ 1.50 บาท หรือแฮปปี้ในเครือข่ายนาทีละ 25 สตางค์ พร้อมรับสายได้ตังค์ ระบบจะไม่นำมาคำนวณค่าโทรฟรีหรือแฮปปี้โบนัสสำหรับการรับสาย
 3. ผู้ที่เปิดใช้บริการใหม่จะต้องลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ พร้อมแสดงหลักฐานตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ก่อนการจัดทำซิมการ์ดใหม่ หรือสมัครขอรับสิทธิพิเศษ หรือขอเปิดบริการเสริมใด ๆ
 4. หากผู้ใช้บริการเปลี่ยนเป็นรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ หรือเปลี่ยนเป็นระบบจดทะเบียนถือว่าสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายดังกล่าวข้างต้น
 5. การให้บริการเสริม Happy internet เป็นการให้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE ที่ผู้ให้บริการนำมาให้ บริการภายใต้การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการในโครงข่าย ซึ่งอาจมีข้อจำกัดในบางสถานที่ บางช่วงเวลา โดยความเร็วการใช้งานด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE ขึ้นอยู่กับพื้นที่การให้บริการ จำนวนผู้ใช้บริการ อุปกรณ์การเชื่อมต่อ และการตั้งค่าของเครื่องอุปกรณ์ ซึ่งมีความหมายว่าในการใช้บริการในแต่ละครั้งมิได้เป็นการให้บริการด้วยความเร็วสูงสุดอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์การเชื่อมต่อในระหว่างการใช้บริการ อาจมีผลต่อการรับส่งข้อมูลชั่วคราว และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในการรับส่งข้อมูลได้ ซึ่งผู้ใช้บริการควรศึกษาข้อมูลการใช้บริการให้ครบถ้วน
  • 5.1 ภายใต้การรับสิทธิ์การใช้บริการเสริมรับส่งข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE
   • 5.1.1. ผู้ใช้บริการต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นระยะ ๆ จากเว็บไซต์ หรือสอบถามข้อมูลจากสำนักงานบริการลูกค้าทั่วประเทศ
   • 5.1.2. ผู้ให้บริการจะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ในการใช้บริการรับส่งข้อมูลผ่านเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE ในแต่ละประเภท เพื่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่าย และการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารของผู้ใช้บริการในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจมีผลให้ผู้ใช้บริการถูกจำกัดความเร็วในการรับส่งข้อมูล สำหรับการใช้งาน Bit Torrent หรือการดาวน์โหลดและอัพโหลดไฟล์ หรือการใช้งานอื่นใดที่ต้องมีการรับส่งข้อมูลในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง
   • 5.1.3. ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการปริมาณการรับส่งข้อมูล และความเร็วในการรับส่งข้อมูล หรือการเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต เพื่อความเท่าเทียม เป็นธรรม และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงข่ายโทรคมนาคม
   • 5.1.4. สิทธิ์การใช้งานด้วยเทคโนโลยี 4G/3G/EDGE เป็นไปตามจำนวนที่ผู้ใช้บริการได้รับสิทธิ์ในแต่ละรายการส่งเสริมการขายที่สมัคร จะรวมทั้งการให้บริการที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่การให้บริการ 4G/3G/EDGE
   • 5.1.5. ผู้ให้บริการไม่สนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในการให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการเสริม dtac internet อันเข้าข่ายละเมิดต่อกฎหมาย หรือเงื่อนไขการให้บริการในทุกรูปแบบ หากตรวจสอบพบข้อเท็จจริง หรือมีผู้ร้องเรียน ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการใช้บริการที่เป็นการกระทำละเมิดดังกล่าวทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการหรือบริษัทฯ สามารถเข้าถึงและทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการที่บันทึกและจัดเก็บอยู่ในบัตรประจำตัวประชาชนแบบเอนกประสงค์ (smart card) และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดของผู้ใช้บริการที่ได้มอบให้ไว้ เพื่อใช้เท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการโทรคมนาคม การส่งเสริมการขายและบริการเสริมอื่นใด รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]สามารถเปิดเผย ส่ง และ/หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอกไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 7. ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการหรือบริษัทฯ นำเสนอข้อมูลรายการส่งเสริมการขาย และสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ใช้บริการตามที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail address) ของผู้ใช้บริการ หรือตามช่องทางอื่นใดที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งแก่ผู้ให้บริการ
 8. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ หรือยกเลิกการใช้บริการ หากตรวจสอบพบว่าผู้ใช้บริการไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลผู้ใช้บริการ หรือมีการใช้งานในลักษณะที่ก่อให้เกิดการขัดข้องทางเทคนิค หรือมีผลกระทบต่อการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการรายอื่น หรือนำซิมการ์ดไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อประเภทแอร์การ์ด หรืออุปกรณ์อื่นตามมาตรฐานที่ผู้ให้บริการกำหนด
 9. ผู้ให้บริการสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายรวมทั้งเงื่อนไขและข้อกำหนด (term and condition) ในการให้บริการโดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือว่าผู้ใช้บริการรับทราบและยอมรับแล้วเมื่อได้มีการแจ้งผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือมีการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการผ่านทางช่องทางอื่นใด ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถศึกษาเงื่อนไขการให้บริการและเงื่อนไขตามรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่โทร. 1678 dtac call center คิดค่าบริการครั้งละ 3 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
 10. บริการโทรคมนาคมและรายการส่งเสริมการขายนี้ เสนอให้แก่ผู้ใช้บริการ (end-user) ใช้เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารส่วนบุคคลเท่านั้น ผู้ให้บริการ[หรือบริษัทฯ]ไม่อนุญาตนำบริการหรือรายการส่งเสริมการขายไปใช้ในเชิงธุรกิจ เพื่อการแสวงหากำไรไม่ว่าในรูปแบบใด (อาทิ การนำไปใช้เพื่อให้บริการ Voice over IP) หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้หากข้อเท็จ จริงปรากฏแก่ผู้ให้บริการ ว่ามีการนำบริการหรือรายการส่งเสริมการขายไปใช้ในลักษณะที่ผู้ให้บริการไม่อนุญาต ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการและหรือยกเลิกสิทธิตามรายการส่งเสริมการขายทันที โดยผู้ใช้บริการสละสิทธิเรียกร้องทุกประการที่เกิดขึ้นจากการระงับหรือยกเลิกการให้บริการและหรือยกเลิกสิทธิตามรายการส่งเสริมการขาย
 11. ให้บริการโดย บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0105549034548