รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บ. เมื่อชำระเงินผ่านบัตร Citi

พิเศษ รับเครดิตเงินคืน

มูลค่า 2,000 บาท

สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติครบ 2 รายการ

 1. บัตรเครดิตซิตี้
 2. บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

รับเครดิตเงินคืน

มูลค่า 1,000 บาท

สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

 1. บัตรเครดิตซิตี้
 2. บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2561

สมัครเลย

ผู้สมัครมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขดังนี้

 1. บัตรเครดิตซิตี้ ต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตมูลค่า 2,000 บาทขึ้นไปกับดีแทค ภายใน 60 วัน หลังจากที่บัตรฯได้รับการอนุมัติ
 2. บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ต้องมียอดกดเงินสด หรือ ผ่อนชีำระผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite หรือ ยอดโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้อย่างน้อย 1 รายการ มูลค่า 2,000 บาทขึ้นไป ภายใน 60 วันหลังจากที่บัญชีฯได้รับการอนุมัติ
 1. สำหรับลูกค้าที่สมัครทางออนไลน์ที่ลิ้งค์นี้เท่านั้น https://www.citibank.co.th/th/forms/Apply-Credit-Card.htm?ecid=PAdtacI0165 และส่งใบสมัครตั้งแต่ 1 ก.พ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 2. รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 2,000 บาท สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ทั้ง 2 บัญชี และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้ และบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ตามเงื่อนไขดังนี้
  • 1) สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ครบ 2,000 บาทขึ้นไปผ่าน DTAC ภายใน 60 วัน หลังจากที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติพร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
  • 2) สำหรับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต เมื่อมียอดกดเงินสด 2,000 บาทขึ้นไป หรือ ผ่อนชำระผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite หรือ ยอดโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้ อย่างน้อย 1 รายการ ภายใน 60 วันหลังจากที่บัญชีฯได้รับการอนุมัติ พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
 3. รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 1,000 บาท สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติบัตรเครดิตซิตี้ หรือ บัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมสมัครรับใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรกโดยมีเงื่อนไขดังนี้
  • 1) สำหรับบัตรเครดิตซิตี้เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตครบ 2,000 บาทขึ้นไปผ่าน DTAC ภายใน 60 วัน หลังจากที่บัตรฯ ได้รับการอนุมัติ
  • 2) สำหรับบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต เมื่อมียอดกดเงินสด 2,000 บาทขึ้นไป หรือ ผ่อนชำระผ่านระบบแบ่งจ่ายรายเดือน Citi PayLite หรือ ยอดโปรแกรมเงินสดโทรสั่งได้ อย่างน้อย 1 รายการ ภายใน 60 วันหลังจากที่บัญชีฯ ได้รับการอนุมัติ
 4. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของกำนัลสำหรับผู้สมัครบัตรหลักรายใหม่เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องไม่เป็นผู้ถือบัตรเครดิตซิตี้ หรือบัญชีซิตี้ เรดดี้เครดิต ไม่ว่าประเภทใดอยู่ในปัจจุบัน และ/หรือเป็นผู้ที่ยกเลิกบัตรฯ/บัญชีฯ มาแล้วไม่ต่ำกว่า 12 เดือน ยกเว้นบัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ และบัตรเครดิตซิตี้รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์สามารถร่วมรายการได้
 5. การพิจารณาอนุมัติคำขอและ/หรือการกำหนดวงเงินสินเชื่อ และ/หรืออัตราดอกเบี้ยที่ได้รับขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอสินเชื่อ และ/หรือข้อกำหนด และเงื่อนไขภายในธนาคารฯ ทั้งนี้การอนุมัติใดๆดังกล่าวให้ถือเป็นดุลยพินิจของธนาคารฯเป็นสำคัญ
 6. ธนาคาร จะดำเนินการคืนเงินเข้าบัตรเครดิต/บัญชีของลูกค้าภายใน 60 วัน หลังจากตรวจสอบว่ามีการใช้จ่ายผ่านบัตรครบตามเงื่อนไขแล้ว
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครบัตรซิตี้ ที่ 02 081 1515
 8. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการส่งเสริมการขายนี้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 9. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสินข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้
 10. สำหรับบัตรเครดิตซิตี้ อัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตรวมค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการอื่นสูงสุดร้อยละ 18 ต่อปี, ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดร้อยละ 3 ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน, ค่าธรรมเนียมรายปีของบัตรเครดิตแต่ละประเภท ตั้งแต่ 0 บาทถึง 99,000 บาท, ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาใบบันทึกการขาย 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบรายการ 200 บาท, ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาทต่อรอบบัญชี, ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ร้อยละ 2.5 ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของบัตรวีซ่า และ/หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่ายหรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ซึ่งธนาคารฯ จะเรียกเก็บเป็นเงินบาทเป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th
 11. สำหรับบัญชีซิตี้เรดดี้เครดิต อัตราดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียม ตั้งแต่ 24% ถึง 28% ต่อปี (ดอกเบี้ยในอัตราลดต้นลดดอก), ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินตามแต่จุดผู้ให้บริการ ตั้งแต่ 0 บาท ถึง 50 บาท, ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่หรือกรณีบัตรหาย/ชำรุด 200 บาท, ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี 50 บาท/ครั้ง, ค่าติดตามทวงถามหนี้ 100 บาทต่อรอบบัญชี ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้ที่ www.citibank.co.th
 12. การชำระค่าสินค้าผ่าน dtac online store ด้วยบัตรเครดิตซิตี้ แบบเต็มจำนวนจะได้รับ cashback ตามเงื่อนไขของแคมเปญ (dtac online store ไม่ร่วมรายการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตซิตี้ทุกประเภท)