เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำรายการ กรุณากรอกข้อมูลความประสงค์ที่ท่านต้องการแจ้งเรื่องการใช้งาน

 

การโทรออก-รับสาย และ Internet

 
 
เบอร์ที่พบปัญหา
กรุณากรอกเบอร์ให้ถูกต้องตามตัวอย่าง 0811234567
 
ปัญหาที่พบ
  ในประเทศ       ต่างประเทศ
กรุณาเลือกว่าพบปัญหาในประเทศ หรือต่างประเทศ
 
ลักษณะปัญหา
กรุณาเลือกลักษณะปัญหา
 
วันที่พบปัญหา
กรุณาระบุวันที่พบปัญหา
 
เบอร์ต้นทาง
กรุณากรอกเบอร์ให้ถูกต้องตามตัวอย่าง 0811234567
 
เบอร์ปลายทาง
กรุณากรอกเบอร์ให้ถูกต้องตามตัวอย่าง 0811234567
 
สัญญาณแสดงหน้าจอ
ไม่มีสัญญาณ
 
สัญญาณน้อย
2-3 ขีด
สัญญาณแรง
4-5 ขีด
กรุณาเลือกสัญญาณที่แสดงบนหน้าจอ
 
มี WIFI ในจุดพบปัญหา
  มี WIFI       ไม่มี WIFI
กรุณาระบุว่ามี WIFI ในจุดพบปัญหาหรือไม่
 
ลักษณะพื้นที่
กรุณาเลือกลักษณะพื้นที่
 
สัญญาณที่พบปัญหา
  2G       3G       4G
กรุณาระบุสัญญาณที่พบปัญหา
 
ลักษณะการใช้งาน
กรุณาเลือกลักษณะการใช้งาน
 
ระบุพิกัดที่พบปัญหา

 
 
หรือ ระบุจุดที่พบปัญหา
กรุณาระบุระบุจุดที่พบปัญหา
 
หรือ ระบุจุดที่พบปัญหา
กรุณาระบุระบุจุดที่พบปัญหา
 
รายละเอียดปัญหา
กรุณาระบุรายละเอียดปัญหา