!don't Delete

Mobile Salesforce Management


ทุกการเคลื่อนไหว รู้พิกัดได้แบบ Real Time

Mobile Salesforce Management บริการจาก dtac ที่จะช่วยให้องค์กรของคุณติดตามความเคลื่อนไหวของตัวบุคลากรพนักงาน (Workforce, Service Force และ Sales Force) ที่คุณต้องการติดตามได้ โดยระบุตำแหน่งได้รวดเร็วแม่นยำและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการดูแลทรัพยากรในองค์กรของคุณ

 

ทำความรู้จัก Mobile Salesforce Management

Mobile Salesforce Management คือ Application Smart Tracking ซึ่งติดตั้งอยู่บนโทรศัพท์มือถือ Smartphone หรืออุปกรณ์ Tablet เพื่อส่งข้อมูลและแสดงตำแหน่งของอุปกรณ์ที่อยู่ในการติดตามบนแผนที่โดยผ่านสัญญาณดาวเทียมและ Trinet 3 โครงข่ายอัจฉริยะจาก dtac ทำให้ผู้บริหารขององค์กรสามารถติดตามความเคลื่อนไหว หรือ ตำแหน่งของบุคลากรผู้ถืออุปกรณ์ ผ่านทาง Website หรือจาก โทรศัพท์มือถือ โดยระบบจะทำการระบุพิกัดของพนักงานผู้ถืออุปกรณ์ ซึ่งสามารถแจ้งตำแหน่งได้อย่างแม่นยำแบบ Real-Time และครอบคลุมการปฏิบัติงานของ บุคลากรขององค์กรได้ทั่วประเทศ ตลอด 24 ชม.

 

ประโยชน์ของ Mobile Salesforce Management

  1. สามารถรู้ตำแหน่งของ บุคลากร ที่ต้องการติดตามเพื่อคอยดูแลและ ควบคุมจัดการการเดิน ทางได้
  2. สามารถจัดการช่วยเหลือบุคลากร หรือทีมงานต่าง ๆ โดยอาศัยตำแหน่งที่แจ้งจาก Mobile Salesforce Management ได้อย่างรวดเร็ว
  3. ป้องกันพฤติกรรมทุจริต เช่นการออกนอกเส้นทางที่กำหนดของบุคลากรองค์กร เป็นต้น
  4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรบุคคล และ การจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงาน

 

Mobile Salesforce Management ตอบโจทย์ผู้ใช้กลุ่มใด

  1. ธุรกิจหรือองค์กรที่มีบุคลากรปฏิบัติงานในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น พนักงานบริการ พนักงานขาย พนักงานส่งสินค้า เป็นต้น โดยที่หน่วยงานกลาง หรือ ผู้บริหารต้องการติดตามความเคลื่อนไหวของพนักงาน พิกัดตำแหน่งที่อยู่ ข้อมูลการปฏิบัติงานอื่น ๆ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. ธุรกิจที่ให้บริการด้านสุขภาพและความปลอดภัยแก่ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ หรือ เด็ก โดยสามารถติดตามและแจ้งตำแหน่งได้อย่าง แม่นยำแบบ Real-time เพื่อให้ผู้ดูแลเข้าช่วยเหลือหรือ ติดตามความปลอดภัยได้ตลอดเวลา

 

การใช้งาน Mobile Salesforce Management

กรณีตัวอย่าง : การให้บริการหน่วยงานซ่อมบำรุง (Service force)

 

 1. ติดตั้งระบบ Mobile Salesforce Management บนอุปกรณ์ Smartphone ที่ใช้บริการ dtac
 2. ให้พนักงานบริการ (Service Force ) หรือผู้ปฏิบัติงานพกพาไว้
 3. ระบบจะติดตาม ตำแหน่งของพนักงาน ผ่านสัญญาณดาวเทียมและโครงข่ายอัจฉริยะจาก
 4. เมื่อมีการแจ้งขอบริการจากลูกค้า ทีมงานสนับสนุนสามารถรู้ตำแหน่ง ของพนักงานบริการจาก Mobile Salesforce Management
 5. พนักงานบริการอื่น ๆ ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงลูกค้ามากที่สุด สามารถเข้าถึงและให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

สอบถามข้อมูลบริการต่างๆ ของดีแทคได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ดูแลท่าน
หรือกรุณากรอกข้อมูลเพื่อรับบริการ  

คลิก