คำแนะนำในการขอรหัสย้ายเครือข่าย

สมัคร eService

คลิกที่สมัครใช้บริการ สมัครครั้งแรกสำหรับ Admin บริษัท

กรอกข้อมูล และ upload เอกสารแนบสำหรับการสมัครใช้บริการ Corporate e-Service สำหรับ Admin user

Log-in ด้วย username & password สำหรับการใช้งานครั้งต่อๆ ไป

ขอรหัส

ขอรหัสแสดงตนผ่านเมนู > e-service > แพ็กเกจ/บริการปัจจุบัน > ขอรหัสแสดงตนโอนย้ายผู้ให้บริการ

เลือก Group Code และเลขที่ลูกค้าที่ต้องการค้นหา หลังจากนั้นให้ทำการเลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการขอรหัสแสดงตน (PIN)

ระบุหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมล์ที่ต้องการแจ้งผลการขอ PIN

*หมายเหตุ หมายเลขโทรศัพท์มือถือต้องเป็นเบอร์ดีแทคเท่านั้น

ตัวอย่าง ระบุส่งผลผ่านอีเมล์

หลังจากส่งคำขอระบบจะแจ้งว่าอยู่ในระหว่างดำเนินการ

*หมายเหตุ : หากลูกค้ามาขอ PIN ในวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์ จะแจ้งลูกค้าว่าจะได้รับผลภายใน 3 วันนับจากวันที่ขอ คือจะได้ PIN วันเสาร์หรือวันอาทิตย์

รอผล /ยกเลิกการขอรหัส

เลือกเมนูติดตามและตรวจสอบการขออนุมัติ > ขอเปลี่ยนแปลง /
ตรวจสอบสถานการณ์ขอรหัสแสดงตนโอนย้ายผู้ให้บริการ เพื่อติดตามผลการขอ PIN

ค้นหาข้อมูลการขอรหัสจาก Group Code และ เลขที่ลูกค้า (Account Number) /
หมายเลขโทรศัพท์ (Subscriber Number) / วันที่ทำรายการ / Request ID

แสดงสถานะการขอ PIN

ตัวอย่าง ไฟล์ download ผลการขอรหัส

*หมายเหตุ นามสกุล CSV

ยกเลิกการขอ PIN ทั้งหมดทุกเลขหมาย

ผลการยกเลิก PIN

ตรวจสอบสถานะของการขอ PIN หลังจากยกเลิก